Výsledky 7. ročníku České ceny za architekturu byly vyhlášeny na slavnostním galavečeru v úterý 8. listopadu 2022 ve Foru Karlín.

Výsledky 7. ročníku České ceny za architekturu (ČCA), soutěžní přehlídky architektonických realizací organizované Českou komorou architektů (ČKA), byly vyhlášeny v úterý 8. listopadu na galavečeru konaném ve Foru Karlín a přenášeném živě na web ČT art. Hlavní cenu získali Jiří a Barbora Weinzettlovi z kanceláře Atelier 111 architekti za stavbu Dům na Kozině. Ve finále letošního ročníku České ceny za architekturu porota vybírala mezi pěti díly. Vítěz i Finalisté se etablovali z 29 nominovaných prací. Celkově se o Českou cenu za architekturu v 7. ročníku ucházelo 201 realizací dokončených v posledních pěti letech.

Hlavní cena

Hlavní cena sedmého ročníku České ceny za architekturu udělena mezinárodní porotou, držitel tohoto ocenění se etabluje z řad Finalistů.

Výjimečný počin

V rámci České ceny za architekturu jsou rovněž oceňovány výjimečné aktivity na poli architektury. Nominace, stejně jako hlasování, provádějí členové Akademie ČCA na webovém portálu Ceny per rollam. Seznam nominovaných je předán Grémiu, které jej doplní o vlastní nominace, a předá zpět AČCA k hlasování.

Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila

Čestné uznání

Jednomu projektu porotci udělili čestné uznání.

2024 CENA 2024 CENA 2024 CENA
CENA 2024 CENA 2024 CENA 2024