Soutěžní přehlídka nejlepších realizací postavených na území České republiky v období posledních 5 let pořádaná Českou komorou architektů.

Více o soutěži >

Porota vybírá finalisty a vítěze. Probíhají regionální výstavy nominovaných.

Zobrazit harmonogram soutěže >
26. února
2024, 18:00
15. dubna
2024, 21:59
27. června
2024
7. listopadu
2024
za 4 měsíce
Vyhlášení
9. ročníku
Ukončení podávání
přihlášek
Nominační večer
Galavečer

Výsledky práce architektů, kteří svá díla navrhli a dohlíželi na jejich realizaci, můžeme nalézt v každé části prostředí, v němž žijeme – tedy bydlíme, pracujeme nebo trávíme volný čas. Patří mezi ně stavby jakéhokoliv rozsahu, jejich nejmenší části a detaily, jejich adaptace a rekonstrukce, jejich vybavení, stavby všech typologických druhů i stavby speciální, např. technologické. Mimořádný význam pro současnou společnost mají také úpravy krajiny a tvorba veřejného prostoru.

2024 CENA 2024 CENA 2024 CENA
CENA 2024 CENA 2024 CENA 2024