Soutěžní přehlídka nejlepších realizací postavených na území České republiky v období posledních 5 let pořádaná Českou komorou architektů.

8. ročník České ceny za architekturu bude vyhlášen 14. 2. 2023.

Více o soutěži >

Výsledky práce architektů, kteří svá díla navrhli a dohlíželi na jejich realizaci, můžeme nalézt v každé části prostředí, v němž žijeme – tedy bydlíme, pracujeme nebo trávíme volný čas. Patří mezi ně stavby jakéhokoliv rozsahu, jejich nejmenší části a detaily, jejich adaptace a rekonstrukce, jejich vybavení, stavby všech typologických druhů i stavby speciální, např. technologické. Mimořádný význam pro současnou společnost mají také úpravy krajiny a tvorba veřejného prostoru.

2023 CENA 2023 CENA 2023 CENA
CENA 2023 CENA 2023 CENA 2023