Harmonogram 9. ročníku
České ceny za architekturu

26. února 2024
18:00
28. března 2024
15. dubna 2024
21:59
27. června 2024
7. listopadu 2024
30. listopadu 2024
za 4 měsíce
za 5 měsíců

Vyhlášení 9. ročníku

Otevření přihlášek realizací do ČCA 2024

Otevření přijímání podnětů na přihlášení realizací od Akademie ČCA

Otevření přijímání nominací na Výjimečný počin od Akademie ČCA

Ukončení přijímání podnětů na přihlášení realizací od Akademie ČCA

Ukončení přijímání nominací na Výjimečný počin od Akademie ČCA

Ukončení podávání přihlášek

Nominační večer

Galavečer

Výstavy oceněných ČCA 2024

2024 CENA 2024 CENA 2024 CENA
CENA 2024 CENA 2024 CENA 2024