Českou cenu za architekturu
pořádá Česká komora architektů
za podpory:

Generální partner

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partner

Partner Galavečera

Partneři

Dále děkujeme za spolupráci

Mediální partneři

Záštity

2022 CENA 2022 CENA 2022 CENA
CENA 2022 CENA 2022 CENA 2022