Vyhlášení 8. ročníku České ceny za architekturu proběhlo dne 15. února 2023.

Ve středu 15. února jsme vyhlásili již 8. ročník České ceny za architekturu, soutěžní přehlídky nejlepších realizací pořádané Českou komorou architektů. Do soutěže bylo možné přihlásit díla postavená na území České republiky v období posledních 5 let, a to bez rozlišení kategorií. Soutěžící realizace i letos hodnotí mezinárodní odborná porota. Nominovaná díla budou představena na Nominačním večeru ČCA dne 27. června 2023 v prostorech Domu Radost.

2023 CENA 2023 CENA 2023 CENA
CENA 2023 CENA 2023 CENA 2023