Harmonogram 8. ročníku
České ceny za architekturu

14. února 2023
20. března 2023
13. dubna 2023
21:59
23. dubna 2023
15. května 2023
27. června 2023
9. listopadu 2023
30. listopadu 2023

Vyhlášení 8. ročníku

Otevření přihlášek realizací do ČCA 2023

Otevření přijímání podnětů na přihlášení realizací od Akademie ČCA

Otevření přijímání nominací na Výjimečný počin od Akademie ČCA

Ukončení přijímání podnětů na přihlášení realizací od Akademie ČCA

Ukončení přijímání nominací na Výjimečný počin od Akademie ČCA

Ukončení podávání přihlášek

Otevření hlasování Akademie ČCA o ceně za Výjimečný počin

Uzavření hlasování Akademie ČCA o ceně za Výjimečný počin

Nominační večer

Galavečer

Výstavy oceněných ČCA 2023

2024 CENA 2024 CENA 2024 CENA
CENA 2024 CENA 2024 CENA 2024