Hlavní cena

Hlavní cena šestého ročníku České ceny za architekturu udělena mezinárodní porotou, držitel tohoto ocenění se etabluje z řad Finalistů.

Čestné uznání

Dvěma projektům porotci udělili čestné uznání.

Výjimečný počin

V rámci České ceny za architekturu jsou rovněž oceňovány výjimečné aktivity na poli architektury. Nominace, stejně jako hlasování, provádějí členové Akademie ČCA na webovém portálu Ceny per rollam. Seznam nominovaných je předán Grémiu, které jej doplní o vlastní nominace, a předá zpět AČCA k hlasování.

2022 CENA 2022 CENA 2022 CENA
CENA 2022 CENA 2022 CENA 2022