Výsledky 6. ročníku České ceny za architekturu byly vyhlášeny na slavnostním galavečeru v pondělí 8. listopadu 2021 ve Foru Karlín.

Výsledky 6. ročníku České ceny za architekturu (ČCA), soutěžní přehlídky architektonických realizací organizované Českou komorou architektů (ČKA), byly vyhlášeny v pondělí 8. listopadu na galavečeru konaném ve Foru Karlín a přenášeném živě na web ČT art. Hlavní cenu získali Miroslav Pospíšil a Martin Karlík z kanceláře atelier-r za návrh rekonstrukce paláce hradu Helfštýna. Ve finále letošního ročníku České ceny za architekturu porota vybírala mezi sedmi díly. Vítěz i Finalisté se etablovali z 30 nominovaných prací. Celkově se o Českou cenu za architekturu v 6. ročníku ucházelo 170 realizací dokončených v posledních pěti letech.

Hlavní cena

Hlavní cena šestého ročníku České ceny za architekturu udělena mezinárodní porotou, držitel tohoto ocenění se etabluje z řad Finalistů.

Čestné uznání

Dvěma projektům porotci udělili čestné uznání.

Výjimečný počin

V rámci České ceny za architekturu jsou rovněž oceňovány výjimečné aktivity na poli architektury. Nominace, stejně jako hlasování, provádějí členové Akademie ČCA na webovém portálu Ceny per rollam. Seznam nominovaných je předán Grémiu, které jej doplní o vlastní nominace, a předá zpět AČCA k hlasování.

2024 CENA 2024 CENA 2024 CENA
CENA 2024 CENA 2024 CENA 2024