Úpravy a využití bývalého kapucínského kláštera v Mnichově Hradišti pro sociálně-kulturní a ubytovací zařízení

SBORWITZ architekti

2021 CENA 2021 CENA 2021 CENA
CENA 2021 CENA 2021 CENA 2021