O Českou cenu za architekturu se uchází 241 realizací

O Českou cenu za architekturu se uchází 241 realizací

O titul v letošním, 8. ročníku České ceny za architekturu (ČCA) se uchází 241 staveb realizovaných v posledních pěti letech na území České republiky. Mezinárodní odborná porota z nich vybere užší okruh nominovaných, který bude oznámen na nominačním večeru 27. června. Nejvyšší ocenění, tedy finalisté ČCA a držitel hlavní ceny ČCA, pak budou vyhlášena na slavnostním galavečeru v listopadu. Uděleny budou také ceny partnerů. Součástí přehlídky je i cena za výjimečný počin, jejíž výběr provádí Akademie a Grémium ČCA. Generálním partnerem přehlídky je již popáté společnost CENTRAL GROUP.

Do soutěžní přehlídky České komory architektů se letos mohla přihlásit díla realizovaná na území České republiky v posledních pěti letech, mezi roky 2018 až 2022. Přihlášených staveb je o pětinu více než v loňském roce. Polovina realizací (118) byla dokončena vloni, dvě třetiny pak dohromady za poslední dva roky (186). V předchozích ročnících výrazněji převládaly novostavby nad rekonstrukcemi, činily až dvě třetiny z přihlášených projektů. Letos ovšem narostl podíl rekonstrukcí a s ohledem na to, že některá díla zahrnují obě kategorie, je rozdělení skoro rovnocenné. I letos se potvrzuje, že důležitým tématem výstavby v České republice je bydlení. Rodinné a bytové domy, rezidenční komplexy, chaty i chalupy tvoří stejně jako v předchozích ročnících dvě pětiny přihlášených děl (93). Zmínit je třeba další významné typologické téma, a to školská zařízení, jejichž zastoupení je v letošním ročníku nepřehlédnutelné a tvoří desetinu přihlášených realizací. Pokračuje trend budování zázemí fotbalových hřišť, atletických stadionů i dalších sportovních areálů nejen ve velkých městech. Narostl počet intervencí ve veřejném prostoru. Lze rovněž sledovat, že se pozornost více zaměřuje také na dopravní stavby, od drobných obecních autobusových zastávek po velké terminály autobusové i železniční dopravy. Patrná je i snaha zachraňovat zdánlivě bezvýznamné stavby a rekonstruovat je. Katalog všech přihlášených realizací je volně přístupný na webu soutěžní přehlídky.

Významný nárůst podílu veřejných investic, jsou mezi nimi i realizace ze soutěže

Oproti předchozím ročníkům výrazně narostl počet děl financovaných veřejným investorem, činí skoro polovinu (111). Celkem 14 staveb přihlášených do letošního ročníku přehlídky vzešlo z architektonické soutěže s potvrzením regulérnosti od České komory architektů. Tento způsob hledání zpracovatele projektové dokumentace umožňuje výběr nejvhodnějšího návrhu stavby z většího počtu předložených různorodých řešení. Architektonických soutěží každoročně přibývá, navíc s vzrůstající tendencí zadavatelů vypisovat architektonické soutěže roste počet realizací z nich vzešlých. Investiční náklady staveb v polovině případů nepřesahují částku 30 mil. Kč, na druhou stranu na pětinu narostl počet realizací s náklady vyššími než 100 mil. Kč.

Dvě třetiny autorů sídlí v Praze a Brně

Z přihlášených děl dvě třetiny navrhli architekti sídlící v Praze či Brně (Praha 121, Brno 41). Stavby realizované v Praze přitom tvoří čtvrtinu děl (67). Realizací postavených v Brně je 11, Jihomoravský kraj pak má z regionů nejvíce soutěžících děl (34). Jen o dvě méně se nachází ve Středočeském kraji (32).

Realizace trvá v průměru tři až čtyři roky

Průměrná délka realizace stavby (od projektu po dokončení stavby) stejně jako vloni činí 3 až 4 roky, což je trochu déle, než bývalo v prvních letech přehlídky.

Udržitelnost

Pořadatel sleduje aspekt udržitelnosti soutěžících děl, letos jej potvrdilo 37 % autorů (což nemusí znamenat, že i ostatní díla nejsou udržitelná). Většina autorů posuzovala udržitelnost přihlášené realizace z pohledu energetických úspor. Stavby rovněž reagují na klimatické změny a pracují s modro-zelenou infrastrukturou, zohledňují celoživotní cyklus díla i uhlíkovou neutralitu.

Mezinárodní odborná porota

Práci českých architektů bude tradičně hodnotit sedm erudovaných zahraničních expertů. Letos jsou jimi architektka Gilma Teodora Gylytė (Litva; DO ARCHITECTS), architekt a urbanista Joakim Lindmarker (Švédsko; urban minds), architekt, krajinářský architekt a urbanista Winy Maas (Nizozemsko; MVRDV), architektka Taba Rasti (Španělsko; Foster + Partners), architekt Oliver Sadovský (Slovensko; Sadovsky & Architects), krajinářská architektka Maike van Stiphout (Nizozemsko; DS landscape architects) a spisovatel, kurátor a kritik specializující se na oblast designu a architektury Deyan Sudjic (Velká Británie).

Díla přihlašovali sami architekti i nominovali odborníci

Své práce mohli do soutěže přihlásit jak sami autoři, tak jejich přihlášení mohlo být iniciováno členy Akademie České ceny za architekturu. O ocenění se mohla ucházet i díla přihlášená do předchozích ročníků, vyjma těch, které se v nich dostaly mezi užší okruh nominovaných. Podrobnější seznámení s jednotlivými projekty přinese katalog nominovaných projektů a následné výstavy v regionech.

Zpět na seznam aktualit >
2024 CENA 2024 CENA 2024 CENA
CENA 2024 CENA 2024 CENA 2024