Mezinárodní porota České ceny za architekturu nominovala do prestižního výběru 30 děl

Mezinárodní porota České ceny za architekturu nominovala do prestižního výběru 30 děl

MEZINÁRODNÍ POROTA ČESKÉ CENY ZA ARCHITEKTURU NOMINOVALA
DO PRESTIŽNÍHO VÝBĚRU 30 DĚL

 

Tisková zpráva ČKA, 24. června 2021

 Česká komora architektů zveřejnila na nominačním večeru 6. ročníku České ceny za architekturu pořádaném 24. června 2021 v objektu Kotelna v areálu Uhelného mlýna v Libčicích nad Vltavou třicet děl, která mezinárodní porota nominovala do prestižního výběru. Jméno držitele hlavní ceny i ostatních finalistů se veřejnost dozví 11. listopadu 2021 na slavnostním galavečeru ve Foru Karlín.

Ze staveb vybraných porotci je 13 děl investovaných z veřejných zdrojů a tvoří téměř polovinu, soukromých je 17. Tři realizace přitom vzešly z architektonické soutěže s potvrzením regulérnosti od České komory architektů. Jedná se o Fakultu humanitních studií UK – přestavba menzy, Koleje 17. listopadu / Kuba & Pilař architekti (soutěž v roce 2015), Městskou halu Modřice / Atelier bod architekti  (soutěž v roce 2015) a Rekonverzi tubusu větrné elektrárny / Ing. arch. Pavel Suchý (soutěž v roce 2014).

Typologie nominované třicítky je pestrá. Nejvíce jsou zastoupeny, jak bývá v České ceně za architekturu realitou, projekty pro bydlení, ať už soukromé, určené pro rekreaci nebo hromadné. V různorodém výběru jsou ale zastoupeny také dvě rozhledny a jedna vyhlídka, dvě lávky, komunitní centrum, sociální bydlení, autobusové nádraží, sportovní hala, kostel, rekonstrukce kulturní památky, muzejní expozice nebo krematorium pro zvířata.

 Kde je u nás nejkvalitnější architektura?

Nejvíce nominovaných realizací je v Praze, dohromady osm, což je téměř třetina z postupujících děl. Sedm nominací pak má Jihomoravský kraj, tři z toho jsou přitom díla postavená v Brně. Ve dvou největších městech a jim přiléhajícím okolí tak najdeme polovinu z nominovaných staveb.

Čtyři týmy uspěly už v předchozích ročnících ČCA

Mezi autory nominovaných staveb jsou i letos jak etablované ateliéry, tak i veřejnosti méně známí tvůrci. Dvě želízka v ohni má letos ateliér Kuba & Pilař architekti – vedle již zmíněné Fakulty humanitních studií UK – přestavby menzy, Koleje 17. listopadu je to Rodinný dům v údolí Dyje. Hned čtyři autorské týmy, jejichž realizace porota nominovala, známe už z předchozích ročníků České ceny za architekturu jako oceněné finalisty. Ateliér CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS, Finalista ČCA 2017 s projektem Galerie nábytku a ČCA 2020 s realizací Enotéky Znojmo, letos postoupil mezi nominované s projektem Ústředního autobusového nádraží Zvonařka v Brně.  Atelier bod architekti se letos bude ucházet o vítězství s projektem Městské haly Modřice. V roce 2019 přitom získal za návrh Rekonstrukce hospody se sálem v Máslovicích titul finalista ČCA 2019, navíc Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pozitivně ohodnotilo proces zadávání veřejné zakázky a ocenilo prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží. Ateliér Petr Hájek ARCHITEKTI letos zaujal porotu s projektem krematoria pro zvířata Věčná loviště. Za Centrum současného umění DOX+ přitom získal titul finalista ČCA v roce 2019. V loňském roce získal titul Finalista Petr Janda / brainwork za Revitalizaci pražských náplavek, který porotce oslovil realizací Lazy House Zlín.

 

Mezinárodní odborná porota

 Práci architektů bude hodnotit sedm erudovaných zahraničních porotců v čele s předsedou Yashou Jacobem Grobmanem (Izrael), architektem aktuálně působícím v akademické sféře, specializujícím se na potenciál digitálního modelování v procesu navrhování a také na udržitelnost v architektuře. Dalším porotcem je krajinářský architekt a urbanista Bart Brands (Nizozemsko), na jehož kontě je realizace řady veřejných prostranství včetně univerzitních kampusů a jejich částí. Původem mexický architekt a urbanista Eduardo Cadaval (Mexiko/Španělsko) má svoji druhou základnu v Barceloně a stojí za desítkami projektů realizovaných ve Spojených státech, Španělsku i Mexiku, současně aktivně působí na akademické půdě. Irakli Eristavi (Slovensko) je architekt, jehož realizace sbírají četná ocenění. Například projekt obnovy košických kasáren na Kulturpark získal v roce 2014 ocenění CEZAAR, ARCH i Cenu Dušana Jurkoviče. Cenu CEZAAR získalo také Náměstí Centrum v Prešově v roce 2018. Dalším porotcem je architekt, urbanista a krajinářský architekt, ale rovněž i teoretik a kritik Antonio Longo (Itálie), který se ve své práci zaměřuje na veřejná prostranství a parky a jejich navrhování, městskou krajinu, urbanismus a strategické plánování. Architekt Balázs Marián (Maďarsko) se věnuje praxi ve vlastním budapešťském ateliéru a aktivně působí také na akademické půdě. V roce 2019 získal za svoji práci nejvyšší maďarské profesní ocenění, Cenu Miklóse Ybla. Členem poroty je rovněž krajinářský architekt Peter Veenstra (Nizozemsko), který vede řadu mezinárodních projektů, nejen na domácí půdě, ale také v Číně. Spolupracuje na soutěžních návrzích. Věnuje se také výzkumu navrhování a působí jako lektor a poradce v oblasti územního plánování. Při navrhování se snaží o implementaci inovativních myšlenek do jednoduše realizovatelných projektů.

Nominované stavby veřejnosti představí doprovodné výstavy v regionech. Tradičním místem pro navštívení výstavy nominovaných děl ČCA je Spolkový dům Slavonice, a to od 4. července do 31. prosince. Vernisáž je naplánována na 3. července od 18:00 hod. Od 1. července do 31. října bude výstava ke zhlédnutí stejně jako v předchozích letech ve venkovní expozici areálu Centra stavitelského dědictví Národního technického muzea v Plasích u Plzně. Od 1. do 25. července 2021 a po krátké pauze dále od 2. do 15. srpna bude v Bílém sálu Centra architektury a městského plánování (CAMP) v Praze k vidění souhrnná výstava nominovaných děl České ceny za architekturu 2021 doplněná o výstavu oceněných realizací pěti předchozích ročníků, jejich finalistů a držitelů ocenění za Výjimečný počin. Informace o dalších výstavách jsou dostupné na webu ČCA.

 Česká cena za architekturu se již třetím rokem koná za podpory generálního partnera společnosti Central Group, největšího rezidenčního stavitele v ČR.

Všechny nominované stavby a jejich fotografie naleznete na webu České ceny za architekturu: https://ceskacenazaarchitekturu.cz/rocniky/2021. V případě žádosti o konkrétní fotografie v tiskové kvalitě se na nás neváhejte obrátit. Prosíme, při použití fotografií vždy uvádějte název realizace, její autory a jméno fotografa.

Na webu www.ceskacenazaarchitekturu.cz dále naleznete sekci PRESS s dalšími informacemi k letošnímu ročníku ČCA.

Všechny tiskové zprávy České komory architektů naleznete na www.cka.cz v sekci PRO MÉDIA.

O ČESKÉ CENĚ ZA ARCHITEKTURU

Soutěž vyhlásila Česká komora architektů, profesní organizace s přeneseným výkonem státní správy, v souladu se svým posláním pečovat o stavební kulturu v České republice a podporovat její vysokou úroveň. Jejím pořádáním chce Komora prezentovat kvalitní architektonickou produkci nejen odborné a laické veřejnosti, ale i zástupcům státní správy a samosprávy. Kromě přítomnosti odborné Akademie ČCA a prestižní sedmičlenné mezinárodní poroty, složené z renomovaných architektů, je předností České ceny za architekturu také ojedinělý koncept propagace architektury v průběhu celého roku a v jednotlivých regionech.

 

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. Od ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. Od roku 2000 Komora rovněž pořádá Přehlídku diplomových prací a Poctu České komory architektů.

 

 

 

 

Zpět na seznam aktualit >
2024 CENA 2024 CENA 2024 CENA
CENA 2024 CENA 2024 CENA 2024