Českou cenu za architekturu
pořádá Česká komora architektů
za podpory:

Generální partner

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partner

Partneři

Dále děkujeme za spolupráci

Mediální partneři

Záštity

2024 CENA 2024 CENA 2024 CENA
CENA 2024 CENA 2024 CENA 2024