Mezinárodní porota 4. ročníku
České ceny za architekturu

Michael Jakob

Švýcarsko

2021 CENA 2021 CENA 2021 CENA
CENA 2021 CENA 2021 CENA 2021