Mezinárodní porota 4. ročníku
České ceny za architekturu

Michael Jakob

Švýcarsko

2022 CENA 2022 CENA 2022 CENA
CENA 2022 CENA 2022 CENA 2022