Česká cena za architekturu představila 31 nominovaných realizací

Česká cena za architekturu představila 31 nominovaných realizací

Na nominačním večeru 9. ročníku České ceny za architekturu, který se pod heslem „Architektura pro všechny“ konal 27. června v Holešovické tržnici v Praze, bylo představeno 31 nominovaných děl, jež se utkají v klání o ČCA 2024. Součástí akce byl i bohatý odpolední doprovodný program pro veřejnost. Jméno hlavního vítěze a dalších finalistů bude vyhlášeno 7. listopadu 2024 na galavečeru ve Foru Karlín.

Nominovaná díla vybrala mezinárodní porota z 307 přihlášených prací. Co se týče typologie, je výběr velice pestrý. Většina realizací slouží veřejnosti a je jí běžně přístupná. Hojně jsou totiž zastoupeny objekty občanské vybavenosti, školní budovy či stavby věnované službám a administrativě. Devět realizací je určeno pro bydlení, přičemž se mezi nimi najde rodinný či bytový dům, byt i chalupa. Čtyři nominované realizace se týkají úprav veřejného prostoru. Po jednom zástupci pak mají sportovní stavby, vinařství, sakrální stavby, památky, lávky či realizace interiéru. Nominované stavby jsou rozesety opravdu po celé České republice od Karlovarského po Moravskoslezský kraj a zajímavostí je určitě fakt, že dvě třetiny nominovaných realizací tvoří rekonstrukce, zbývající třetinu pak novostavby.

V rámci České ceny za architekturu jsou Akademií ČCA oceňovány výjimečné aktivity na poli architektury. Ocenění za výjimečný počin se letos dostalo manželům Lukáši a Marianně Smetanovým za iniciativu a finanční podporu na záchranu Gočárových Automatických mlýnů v Pardubicích. V souvislosti s tím je potřeba zmínit i architekta Zdenka Balíka, který stál u zrodu myšlenky po boku manželů Smetanových a angažuje se po celou dobu revitalizace brownfieldu.

Ani v letošním ročníku České ceny za architekturu nechybí Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), jež však bylo letos poprvé předáno na nominačním večeru. Cenu za citlivé a šetrné řešení stavby ve venkovském prostředí udělila AOPK tentokrát Zvoničce v Krásné v Moravskoslezských Beskydech, kterou navrhli a sami postavili architekti Zdeněk Liška a Václav Kocián z Kopřivnice. V ocenění se mimo jiné píše, že „tato drobná stavba působí jako tradiční prvek, který udržuje kontinuitu duchovní tradice horské krajiny Beskyd. Zvonička svým průčelím otevřeným do okolní krajiny láká návštěvníky k zastavení a nahlédnutí dovnitř“.

Zpět na seznam aktualit >
2024 CENA 2024 CENA 2024 CENA
CENA 2024 CENA 2024 CENA 2024