O soutěži

Výsledky práce architektů, kteří svá díla navrhli a dohlíželi na jejich realizaci, můžeme nalézt v každé části prostředí, v němž žijeme – tedy bydlíme, pracujeme nebo trávíme volný čas. Patří mezi ně stavby jakéhokoliv rozsahu, jejich nejmenší části a detaily, jejich adaptace 
a rekonstrukce, jejich vybavení, stavby všech typologických druhů i stavby speciální, např. technologické. Mimořádný význam pro současnou společnost mají také úpravy krajiny a tvorba veřejného prostoru.

Na výběru nominovaných prací se budou podílet členové Akademie České ceny za architekturu, jimiž budou přední osobnosti z oboru architektury a oborů souvisejících. Jejich renomé je zárukou toho, že nominovaná díla a osobnosti či počiny budou vždy reprezentativním vzorkem toho nejkvalitnějšího, co se v posledním roce v rámci architektury v nejširším pojetí významu tohoto slova událo.