Aktuality

Zlínský kraj má svého adepta v letošních nominacích na Českou cenu za architekturu

Česká komora architektů v lednu 2019 vyhlásila 4. ročník České ceny za architekturu (ČCA). Architekti do ní přihlásili 186 realizací. Sedmičlenná mezinárodní odborná porota do užšího výběru nominovala 34 děl, ze kterých v listopadu 2019 vzejdou finalisté a držitel historicky čtvrté České ceny za architekturu. Zlínský kraj v soutěži reprezentuje Smuteční obřadní sín Valašské Meziříčí od architektů Lukáše Pecky a Ivany Smětákové.

 

Stejně jako v předchozích ročnících byla většina nominovaných děl dokončena v loňském roce (26). Jejich typologie je různorodá. Silné zastoupení mají, jak bývá zvykem, projekty pro bydlení, ať už soukromé, určené pro rekreaci nebo hromadné. V letošním roce vzrostl počet přihlášených realizací veřejných prostranství, což se projevilo také u nominovaných děl.

 

Zda letos nominovaná realizace nacházejících se ve Zlínském kraji naváže na úspěšného reprezentanta z historicky prvního ročníku soutěže – Revitalizaci Gahurova prospektu ve Zlíně, bude jasné 14. listopadu 2019 na slavnostním galavečeru ve Foru Karlín v Praze, kde bude vyhlášen vítěz a finalisté. Na akci budou rovněž zveřejněny výsledky ocenění za výjimečný počinceny partnerů. Předcházet bude pečlivý výběr poroty, která se s  realizacemi seznámí přímo v terénu.

 

 

foto_Lukáš Němeček

Realizace ve Zlínském kraji

Smuteční obřadní sín Valašské Meziříčí

Lokalita: Valašské Meziříčí

Autoři: Lukáš Pecka, Ph.D., Ing. arch. Ivana Smětáková

 

Na začátku byla architektonická soutěž, vypsaná na jaře 2014 a obeslaná 60 návrhy. Předmětem soutěže byla nová smuteční síň pro 200 smutečních hostů a také kolumbária, rozptylová loučka a úpravy plochy u hlavního vstupu na hřbitov. Vítězný návrh architektonické kanceláře Archislužba.cz soustředil všechny požadované prvky do jednoho kompozičního celku – do „obřadního okrsku“. Tím je je jasný prostorový prvek se silným symbolickým významem. Rituální význam místa je zdůrazněn stoupající osou „poslední cesty“. Cesta je lemována stromy a traktována – stejně jako lidský život – pravidelným rytmem překonávaných stupňů. Tato osa pokračuje až do auditoria obřadní síně. Tam, zdůrazněna převýšeným světlíkem, vrcholí katafalkem s rakví zesnulého. Kompozice prvků „obřadního okrsku“ využívá nadčasových, obecně platných zákonitostí, jakými jsou symetrie, rytmus a perspektiva. Zároveň je využívá pouze v účelné míře a ve prospěch atmosféry okamžiku posledního rozloučení: jasně, přehledně a neokázale. Objekt je jednopodlažní, s výrazně převýšeným objemem světlíku v ose „poslední cesty“. Světlík je ústředním kompozičním prvkem jak venkovních, tak vnitřních prostor. Objem světlíku navíc ukrývá venkovní části a vývody technologií. Výraznými vstupními dveřmi vchází smuteční hosté přes příčně situované foyer do samotné síně – auditoria. V samotném závěru hlavní osy se nachází apsida katafalku s rakví. Typologie auditoria vychází z tradičního uspořádání „trojlodního“ prostoru, s lavicemi po stranách a s průchodem v ose. Tato tradiční skladba interiéru dovoluje uspořádání různých forem obřadu – umožňuje mimo jiné bohoslužbu slova a vynášení rakve jako součást obřadu. Uzavřenost auditoria je porušena jeho boční vizuální vazbou se „smutečním atriem“. Atrium slouží jako důstojný přechod vstříc všedním dnům – je tudy možný odchod smutečních hostů a také průchod k rozptylové loučce ve svahu nad obřadní síní. Klidná atmosféra prostoru je podtržena pomalým plynutím vody ve „Fontáně života“ uprostřed atria. Interiér je pojednán jako symbolický protiklad dvou světů: světa okolo nás a světa jinde, světa dál a výše. Tmavě šedé odstíny podlahy a obložení stěn v úrovni smutečních hostů jsou v kontrastu s abstraktním bílým stropem a světlem přicházejícím z převýšené osy světlíku. Takto definovaná „scénografie“ se přeměňuje při ukončení obřadu. Spouští se svislá stěna – poslední opona, která zakryje apsidu s katafalkem. Otevírají se rolety před velkými bočními okny. Pronikající denní světlo vybízí účastníky obřadu k pozvolnému návratu přes klidné atrium zpět do všedních dní.

 

 

Seznam všech nominovaných staveb naleznete zde.