Aktuality

Smuteční síň v Broumově adeptem Královéhradeckého kraje na Českou cenu za architekturu

Česká komora architektů v lednu 2019 vyhlásila 4. ročník České ceny za architekturu (ČCA). Architekti do ní přihlásili 186 realizací. Sedmičlenná mezinárodní odborná porota do užšího výběru nominovala 34 děl, ze kterých v listopadu 2019 vzejdou finalisté a držitel historicky čtvrté České ceny za architekturu. Královéhradecký kraj v soutěži v užší nominaci reprezentuje Smuteční síň v Broumově.

 

Stejně jako v předchozích ročnících byla většina nominovaných děl dokončena v loňském roce (26). Jejich typologie je různorodá. Silné zastoupení mají, jak bývá zvykem, projekty pro bydlení, ať už soukromé, určené pro rekreaci nebo hromadné. V letošním roce vzrostl počet přihlášených realizací veřejných prostranství, což se projevilo také u nominovaných děl.

 

Realizace v Královehradeckém kraji

foto_Pavel Rydlo

Smuteční síň v Broumově

Lokalita: Broumov

Autor: Akad. arch. Pavel Rydlo

Spoluautoři: Ing. Pavel Tůma, Petr Šulc

Východočeský Broumov má novou smuteční síň pro poslední rozloučení pozůstalých, vznikla místo staršího objektu postaveného v rámci Akce Z v šedesátých letech minulého století. Neokázalá, hliníkem opláštěná dřevostavba se snaží navázat na místní historickou tradici, na stopy německého vlivu ve zdejší lidové architektuře obecně a na specifickou formu nedalekého památkově chráněného dřevěného kostelíku konkrétně. Zahradní úpravy zdůrazňují dřívější osovou organizaci evangelického hřbitova na řešeném pozemku.

Seznam všech nominovaných staveb naleznete zde.