Do České ceny za architekturu 2016
bylo přihlášeno 476 děl

Česká komora architektů (ČKA) vyhlásila dne 20. ledna 2016 1. ročník České ceny za architekturu. Do soutěžní přehlídky, jež byla otevřena architektonickým realizacím za posledních 5 let, se jich přihlásilo hned 475. Ostře sledovanou Hlavní cenu získal dům a ateliér Zen-Houses od libereckého architekta Petra Stolína. Do finále České ceny za architekturu dále mezinárodní odborná porota „poslala“ sedm dalších projektů. Vítěz i finalisté se etablovali z řad63 nominovaných projektů, které ČKA představila v červnu roku 2016. Uděleny byly rovněž dvě mimořádné ceny: Cena společnosti VELUX za nejlepší práci s denním světlem a Cena časopisu ERA21 za přínos k obnově venkova a citlivou práci s pozůstatky minulosti. Akademie České ceny za architekturu současně zvolila tři Výjimečné počiny. Výsledky 1. ročníku České ceny za architekturu byly vyhlášeny 7. listopadu 2016 v Místě pro nové umění – Jatka 78.

Hlavní cena

Hlavní cena prvního ročníku České ceny za architekturu udělena mezinárodní porotou, držitel tohoto ocenění se etabluje z řad Finalistů.

Mimořádná cena

Partneři České ceny za architekturu mohou vybrat některé z přihlášených děl a nominovat je na udělení Mimořádné ceny.

Výjimečný počin

V rámci České ceny za architekturu jsou rovněž oceňovány výjimečné aktivity na poli architektury. Nominace, stejně jako hlasování, provádějí členové Akademie ČCA na webovém portálu Ceny per rollam. Seznam nominovaných je předán Grémiu, které jej doplní o vlastní nominace, a předá zpět AČCA k hlasování.


2022 CENA 2022 CENA 2022 CENA
CENA 2022 CENA 2022 CENA 2022