Přihlášená díla 2020

Med Pavlík architekti s.r.o.

ZŠ Dr. Edvarda Beneše, dostavba areálu odloučeného pracoviště Jizerská

Kancelář
Med Pavlík architekti s.r.o.
Mezi Mosty 436, Pardubice
mparchitekti.cz
Autoři
Ing. arch. Tomáš Med, Ph.D., Ing. arch. Lukáš Pavlík
Adresa
Praha 9 - Čakovice
Zahájení projektu
10/2015
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Přístavba základní školy v Praze Čakovicích doplňuje stávající budovu v Jizerské ulici a vytváří s nimi celistvý urbanistický prvek zpevňující ulici Jizerskou, která je v rámci projektu upravena do režimu obytné zóny. Nová budova je rozčleněna na hlavní budovu se sedmi kmenovými třídami a nižší křídlo s tělocvičnou, střešní terasou a učebnami pro půlené hodiny. Toto křídlo je při pohledu ze zahrady odlehčeno výrazným zářezem střešní terasy umocňujícím jeho pavilónové vyznění doplňující zahradu sousední mateřské školy. Pro zmírnění hmotového působení při pohledu z ulice je ustoupeno vstupní podlaží. Vytváří se tak krytý nástupní prostor a zároveň dochází k rozšíření parteru před hlavním vstupem do budovy. Vstupní hala nové budovy slouží jako hlavní vstup do celého areálu. Nová budova je navržena jako dvoutrakt s výrazně prosvětlenou pobytovou chodbou a učebnami orientovanými východním směrem do zeleně. Na pobytových chodbách je uplatňováno nejen standardní transparentní zasklení, ale také difuzní mléčná a probarvená skla ovlivňující atmosféru těchto společných prostor. Na celkově pozitivní atmosféru uvnitř budovy má příznivý vliv špičkové akustické řešení nejen učeben, ale také společných prostor chodeb i tělocvičny.
Mapa