Přihlášená díla 2020

Ing.arch. Stanislava Fixelová, Stabil s.r.o.

ZŠ Bukovina – přístavba odborných učeben se zázemím

Kancelář
Ing.arch. Stanislava Fixelová
Axmanova 532/15, 62300 Brno
studio-f-brno.cz
Stabil s.r.o.
Hlinky 142c, 60200 Brno
stabil.cz
Autor
Ing.arch. Stanislava Fixelová
Spolupracovníci
Ing. Petr Daniel, Ing. Andrea Guziurová
Adresa
Bukovina
Zahájení projektu
03/2016
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Hlavním úkolem bylo vybudovat dvě odborné učebny se zázemím. Zároveň jsme vyřešili bezbarierový přístup. Původní budovu školy z r. 1901 jsme nechali beze změny, přístavbu jsme situovali do dvorní části areálu školy. Tvoří ji dva pavilony ve formě nepravidelných hranolů, jež jsou kryty pultovými střechami o nestejném sklonu a výšky obrácenými vrcholy k sobě. Styčným prvkem je vstupní hala s plochou střechou. Hranoly jsou obloženy pásky cihlové barvy, chodba a vstupní hala má prosklená čela. Dveře a okna jsou hliníková antracitové barvy. Tato barevnost je použita i na venkovních žaluziích, střešní krytině a klempířských prvcích. Okna jsou navržena jako pásová, ovšem s hravým členěním. Přístavba svým umístěním, měřítkem i svým koncepčním řešením a použitými materiály a barevností tak zcela zapadá do charakteru okolní zástavby nejen po stránce urbanistické (zástavby ve dvorních částech), ale i po stránce architektonické – nízké rodinné domy a stodoly se sedlovými střechami krytými pálenou keramickou krytinou. Celkový dojem tak zároveň evokuje archetyp charakteru zástavby univerzitních městeček. Celkové dispoziční řešení umožňuje provést případné další rozšíření školy. Funkcionalistická tradice projevující se zde jak jednoduchým tvaroslovím, tak použitými barvami a materiály tady prokazuje schopnost nechat vyniknout původní stavbě a zároveň se svébytně prosadit. V době, kdy na nás všechny a nejvíce na děti působí přemíra informací, vjemů, a celkově zdánlivé neomezené možnosti, jsme se snažili vytvořit stavbu elementárních tvarů a s použitím klasických materiálů a barev. Nijak se její formou nepodbízíme dětem, ale naopak jsme se snažili vytvořit důstojné prostředí, které snad trošku vyvolává respekt, ale zároveň vychovává k estetickému cítění.
Mapa