Přihlášená díla 2020

ov architekti

Změna využití prostoru uhelny VŠCHT

Kancelář
ov architekti
Badeniho 29/5, 160 00 Praha 6 - Hradčany
http://www.ov-a.cz
Autoři
Ing. arch. Jiří Opočenský, Ing. arch. Štěpán Valouch
Spoluautor
Ing. arch. Romana Bedrunková
Adresa
Praha
Hlavní město Praha
Zahájení projektu
2015
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Uhelna z 30. let 20. století skrytá uprostřed Englova bloku vysokých škol má atmosféru románů Julese Verna. Místo uhlí se na šikmé výsypce přeměněné ve stupňovité hlediště uhnízdí studenti. Rekonstruovaný prostor má iniciovat přednášky, setkávání a další neformální aktivity školy. VŠCHT se na nás obrátila s myšlenkou využít nějakým novým způsobem dvorní objekt uhelny v jednom z vnitrobloků budovy A od Antonína Engla z roku 1936. Uhelna postavená jako jednoduchá průmyslová stavba sloužila pro zásobování sousední kotelny až do roku 1985, tedy krásných 50 let. Byla složená z dvojice sil se šikmým dnem, horní zásobovací chodbou a spodní odebírací chodbou, odkud se uhlí v kovových vozících na kolejnicích vozilo ke kotlům. Střední věž nad chodbou původně nesla cisternu s vodou pro provoz kotelny. Po roce 1985 se objekt nevyužíval, sloužil trochu jako sklad a trochu jako hřbitov nepotřebných věcí. Když nás do něj poprvé přivedl investor, nezdálo se, že by se prostor dal smysluplně využít. Chyběly rovné části podlah a větší prostor. Pohled do řezu s dvěma naklopenými plochami nás přivedl na myšlenku využít jednu stranu jako skloněné auditorium. Rozhodli jsme se zachovat maximum z betonové konstrukce, která je krásná ve své původní účelovosti. Cílem bylo také získat jeden souvislý prostor, který bude sloužit přednáškám, setkáním, neformální práci. Jedna z výsypek byla proto odstraněna a na druhou byly vytvořeny dřevěné stupně sloužící jako hlediště. Vložené schodiště, jako nový objekt v prostoru, propojuje obě výškové úrovně. Původní betonová konstrukce byla očištěna, ošetřena a vyspravena pouze lokálně v nezbytně nutném rozsahu. Konstrukce nového schodiště je ocelová s přiznaným přírodním černým vzhledem. Povrch stupňovitého hlediště tvoří dubová podlahová prkna.
English
Mapa