Přihlášená díla 2020

PROGRES ATELIER

Základní škola Járy Cimrmana v Lysolajích

Kancelář
PROGRES ATELIER
Přístavní 31, 17000 Praha 7
www.progres-atelier.cz
Autoři
Ing. arch. Vojtěch Kaas, Ing. arch. Jan Kalivoda
Spoluautor
Ing. arch. Petr Sova
Spolupracovník
Milada Vorzová
Adresa
Praha - Lysolaje, 165 00
Hlavní město Praha
Zahájení projektu
2015
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Základní škola Járy Cimrmana v Lysolajích Během posledních let bylo zpracováno několik studií, které měly řešit nedostatek volných míst pro nové žáky a zároveň provozní kolize a špatný technický stav některých částí budovy. Všechny návrhy počítaly s dostavbou nového objektu směrem do školní zahrady. Po důkladné analýze navrhujeme odlišný přístup. Myslíme si, že je správné se v rámci projektu věnovat problematickým místům vzniklým nešetrnými stavebními zásahy a nově vzniklými provozními nároky. Nenavazujeme proto na nekvalitně řešené části, nedolepujeme další apendix, ale pracujeme s návrhem v dialogu s původní historickou budovou. Zvenku samozřejmé doplnění nechává uvnitř vzniknout moderním, zajímavým a prosvětleným prostorům. Novou nástavbu navrhujeme nad půdorysem tělocvičny a jejím zázemím. Velkorozponové ocelové nosné rámy, dávají vzniknout převýšeným podkrovním prostorům pro výuku výtvarné výchovy, chemie fyziky a aktivity školní družiny. Specializované učebny jsou velkoryse otevřené do hřebene krovu ve výšce sedmi a půl metru. O příjemné studijní prostředí se stará oboustranné nasvětlení denním světlem a akustický obklad z dřevovláknitých desek. Do méně kvalitních prostor v historické budově umisťujeme hlavní šatny pro 300 žáků. Jejich dominantou je tunu vážící dubový kmen, který musel své místo v šatnách najít bez pomoci mechanizace. Díky konceptu stavění nad již zastavěným půdorysem minimalizujeme zásahy do školní zahrady a vzniká tak prostor pro adekvátní předpolí nového vstupu. Parter tvoří kombinace žulových, betonových, dubových a rostlinných povrchů. Školní zahradu chrání plot z ocelové pozinkové pásoviny, který díky navrženému rozestupu lamel otevírá při chůzi po chodníku rozmanité průhledy kolemjdoucím.
English
Mapa