Přihlášená díla 2020

PROGRES ATELIER

Základní škola Járy Cimrmana v Lysolajích

Kancelář
PROGRES ATELIER
Přístavní 31, 17000 Praha 7
www.progres-atelier.cz
Autoři
Ing. arch. Vojtěch Kaas, Ing. arch. Jan Kalivoda
Spoluautor
Ing. arch. Petr Sova
Spolupracovník
Milada Vorzová
Adresa
Praha - Lysolaje, 165 00
Hlavní město Praha
Zahájení projektu
2015
Dokončení realizace
2018
Hodnotící zpráva poroty
Veřejná stavba má, podle vypisovatele, mnohem širší do­pad na kultivaci prostoru než soukromá, tudíž je velmi důležité oceňovat vznik kvalitních řešení z tohoto seg­mentu. Celá řada studií ukazuje, že dobře navržená škola podporuje nejen získávání znalostí a vědomostí, ale má vliv na fyzické i psychické zdraví a pohodu dětí. Protože školní docházka obvykle trvá sto devadesát pět dní v roce, předtím, než náš svět zasáhla pandemie, trávilo milion a tři sta tisíc českých dětí ve škole více času než kdekoli jinde, vyjma svých domovů. Kvalita vnitřního prostředí ve školách má zásadní vliv na schopnost dětí se soustředit a dobře provedené osvětlení denním světlem může významnou měrou tomuto cíli napomoci. Z dostupných zdrojů vyplývá, že studenti ve třídách s nejsil­nějším denním osvětlením se zlepšili o dvacet procent v testech z matematiky a až o šestadvacet procent v tes­tech ze čtení. Přesto i dnes vzniká mnoho projektů, které tento důležitý atribut zanedbávají. Autoři projektu dostavby ZŠ Járy Cimrmana velmi promyšleně pracují se strategií rozmístění oken, díky čemuž jsou učebny prosvě­tleny přirozeným světlem téměř po celou dobu obvyklé výuky. Společnost VELUX oceňuje péči, kterou architekti v projektu světelným parametrům věnovali, stejně jako vlastní provedení učeben, jež díky tomu poskytují plno­hodnotný prostor pro celodenní vzdělávání školou povin­ných dětí.
Popis projektu
Základní škola Járy Cimrmana v Lysolajích Během posledních let bylo zpracováno několik studií, které měly řešit nedostatek volných míst pro nové žáky a zároveň provozní kolize a špatný technický stav některých částí budovy. Všechny návrhy počítaly s dostavbou nového objektu směrem do školní zahrady. Po důkladné analýze navrhujeme odlišný přístup. Myslíme si, že je správné se v rámci projektu věnovat problematickým místům vzniklým nešetrnými stavebními zásahy a nově vzniklými provozními nároky. Nenavazujeme proto na nekvalitně řešené části, nedolepujeme další apendix, ale pracujeme s návrhem v dialogu s původní historickou budovou. Zvenku samozřejmé doplnění nechává uvnitř vzniknout moderním, zajímavým a prosvětleným prostorům. Novou nástavbu navrhujeme nad půdorysem tělocvičny a jejím zázemím. Velkorozponové ocelové nosné rámy, dávají vzniknout převýšeným podkrovním prostorům pro výuku výtvarné výchovy, chemie fyziky a aktivity školní družiny. Specializované učebny jsou velkoryse otevřené do hřebene krovu ve výšce sedmi a půl metru. O příjemné studijní prostředí se stará oboustranné nasvětlení denním světlem a akustický obklad z dřevovláknitých desek. Do méně kvalitních prostor v historické budově umisťujeme hlavní šatny pro 300 žáků. Jejich dominantou je tunu vážící dubový kmen, který musel své místo v šatnách najít bez pomoci mechanizace. Díky konceptu stavění nad již zastavěným půdorysem minimalizujeme zásahy do školní zahrady a vzniká tak prostor pro adekvátní předpolí nového vstupu. Parter tvoří kombinace žulových, betonových, dubových a rostlinných povrchů. Školní zahradu chrání plot z ocelové pozinkové pásoviny, který díky navrženému rozestupu lamel otevírá při chůzi po chodníku rozmanité průhledy kolemjdoucím.
English
Mapa