Přihlášená díla 2020

Skupina

Zahrada ZŠ a MŠ v Kolodějích

Kancelář
Skupina
Blanická 9, Praha 2
www.skupina.org
Autoři
MgA. Marcela Steinbachová, Ph.D.,
Spoluautor
Ing. Pavlína Malíková
Spolupracovník
Ing. Vít Holý
Adresa
Koloděje, Praha
Hlavní město Praha
Zahájení projektu
2015
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Přechod Rokytky, brod, opravy vozů, úvozy, les Vidrholec, loupežníci, stromy, křoviny, pole a květnové louky…to vše se otiskuje do námětu řešení zahrady mateřské a základní školy v Kolodějích. Hlavním motivem je výrazná červená cesta, která vyjadřuje putování historií, různými přírodními lokálními biotopy a živly a propojuje původně roztříštěnou zahradu a vede děti k poznávání i zábavě. Projekt vznikl díky příspěvku Nadace proměny a díky rodičům, kteří za projektem stáli. Rekonstrukce zahrady pak probíhala ve spolupráci s místními obyvateli a rodiči formou dobrovolných brigád a výpomocí. Koloděje se jmenují podle kolářů (kolodějů), kteří se živili opravami loukoťových kol vozů a tvar kruhů a kol je v návrhu několikrát, převážně půdorysně rozvíjen. Červená cesta provádí děti celou zahradou a nabízí jim různá zastavení. Začíná v údolí, line se kolem pole, luk, alejí, skal a skulptur kmenů přes brod, pískové plochy a tunely do lesa, okolo březového háje vede do města (hřiště). Děti prožívají na ni i mimo ni různé zážitky propojené s koloběhem přírody a to převážně na prvcích přírodního charakteru. Hře slouží velká písková plocha s vodní pumpou a jezírkem, velký kmen pojatý jako umělecké dílo (František Dvořák) a kompozice čedičových kamenů (Stanislav Špoula). K výuce zahradničení slouží květnaté louky s užitkovými i okrasnými trvalkami, bylinková a zeleninová zahrádka a místo pro venkovní učebnu. Setkávání místní komunity a projekce společenských školních vystoupení se budou odehrávat v prostoru na ploše sportovního hřiště, které dostává v návrhu přesnější tvar a je lemovaná kládami na posezení. Foto: Andrea Lhotáková, René Volfík
English
Mapa