Přihlášená díla 2020

ellement architects

Výrobní a administrativní objekt firmy Pilana Karbid v Hulíně

Kancelář
ellement architects
Nad Ovčírnou II. 1295, Zlín
www.ellement.cz
Autoři
Ing. arch. Hana Maršíková, Ing. arch. Jitka Ressová, MgA. Jan Pavézka
Spoluautoři
Ing. arch. Kateřina Páterová, Ing. arch. Ondřej Stolařík
Spolupracovníci
Ing. arch. Jakub Bachman, Ing. Pavel Gurecký, Ing. Pavel Ohnoutek
Adresa
Hulín
Zlínský kraj
Zahájení projektu
06/2016
Dokončení realizace
2019
Hodnotící zpráva poroty
Cena je udělena za výstavbu architektonicky i z hlediska užitných vlastností zdařilého objek­tu pro výrobu, skladování, prodej a servis ro­tačních nástrojů pro CNC obrábění. Budova sestává z výrobní haly a administrativní přístavby. Potřebná komunikace zaměstnanců je zajištěna prostřednictvím otevřeného atria protínajícího správní budovu, terasy, ochozů a transparent­ních stěn umožňujících průhledy. Díky čistotě architektonického řešení, přehlednosti a dostat­ku denního světla se docílilo příjemné vnitřní kli­ma, ke kterému přispívá také pochozí, budovu i její okolí ochlazující extenzivní zelená střecha. Budova svým architektonickým výrazem a před ní provedenou parkovou úpravou pozitivně ovlivňuje rozlehlou a poněkud neutěšenou in­dustriální zónu na okraji Hulína, ve které je umístěna, a v neposlední řadě ukazuje násle­dováníhodnou cestu pro zvýšení zaměstnanos­ti v regionu, a to nejen v sektoru strojírenství.
Popis projektu
PILANA Karbid s.r.o. je mladá rodinná česká firma zabývající se výrobou karbidových nástrojů. Za osm let své existence došlo k rozvoji výroby a ve firmě je dnes zaměstnaných 45 lidí. Ve dvou etapách vznikla nová hala a na ní navazující administrativní budova. Komunikace uvnitř budovy, vizuální kontakt a potřeba být si na blízku se stala hlavním tématem architektonického návrhu. Pro novou stavbu bylo důležité zohlednit omezený prostor bez perspektivy dalšího růstů do okolí. Na parcele o rozměru 2450 m2 vznikla nejdříve jednopodlažní hala a na ni navázala třípodlažní stavba s převislým horním patrem, které je možné v budoucnosti doplnit o další poschodí a předprostorem. Hala obdélníkového půdorysu splňuje přísné požadavky pro výrobu. Je zde dostatek denního světla, které proniká hlavními okny a světlíky záměrně orientovanými na severní stranu. Prostor je přehledný a čistý s celoročně stabilní teplotou pohybující se okolo 24°C. Hala má pochozí zelenou střechu a je opláštěná sendvičovými panely, které přechází na administrativní část. Třípodlažní budova administrativy je monolitickým betonovým skeletem, který je přiznaný v interiéru. Jednotlivé kanceláře mají svým rozměrem a nízkou světelnou výškou blíže pokojům v rodinných domech než v rozlehlých openspace. Důležitým komunikačním prvkem uvnitř objektu je malé zastřešené atrium, jímž proniká světlo. Stěny halové i administrativní části jsou ve velké míře transparentní, jen výtahová šachta a vstup do domu je zvýrazněný modrou firemní barvou. Z jedné budovy je možné vidět do druhé naopak, průhled na pracující firmu funguje také z exteriéru. V atriu jsou ochozy fungující jako místo setkávání a zároveň cesta na zelenou střechu.Společně s novými objekty došlo i k úpravě přiléhajícího parkoviště.
English
Mapa