Přihlášená díla 2020

atakarchitekti

Vrátnice IMP

Kancelář
atakarchitekti
8. března 21/13, Liberec V-Kristiánov
http://www.atakarchitekti.com/
Autoři
Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková, Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, Ing. arch. Ondřej Novák, Ing. arch. Ing. Pavlína Šturmová
Adresa
Kokonín, Jablonec nad Nisou
Liberecký kraj
Zahájení projektu
leden 2016
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Nová vrátnice nahradila plechovou buňku u vstupu do areálu, která svým vzhledem adekvátně nereprezentovala firmu a ani kapacitně nevyhovovala jejímu provozu. U vjezdu do areálu vznikl nový reprezentativní vstupní objekt, nepřehlédnutelná brána odpovídající významu firmy. Důvodem stavby bylo také zpřehlednění celého vstupního prostoru, zlepšení dopravní situace u sjezdu z veřejné komunikace a usnadnění provozu a kontroly zaměstnanců, kamionů a ostatních přicházejících a přijíždějících do areálu. Posunutím vrátnice mohl být rozšířen její předprostor tak, aby umožnil obousměrný silniční provoz, a mohl být zvětšen záliv před vjezdem pro parkování více kamionů, aniž by tím byla omezena plynulost dopravy na silnici Rychnovské. Před vstupem do vrátnice vzniklo malé veřejné odpočinkové místo s vysazeným stromem a lavičkou. Záliv je lemován betonovou stěnou, která zachycuje okolní svah a zároveň spolu s betonovým chodníkem navádí pěší ke vstupu do vrátnice a zaměstnance k průchodu do areálu. Stěna z veřejného předprostoru projde skrze prosklený objekt a na druhé straně se vynoří uvnitř areálu. V samotném areálu se stěna mění na zastřešení pro kola zaměstnanců a popelnice. Prosklená vrátnice vyrůstá plechovou nadstavbou až do výšky pěti metrů, kde ji zastřešuje betonová deska, která následně překlenuje komunikaci do areálu. Stropní deska s vrátnicí na jedné straně a betonovou stěnou s logem firmy na straně druhé tak vytvářejí velkorysou průjezdnou bránu. Betonová stěna dělí vnitřní prostor vrátnice na veřejně přístupnou transparentní část s průchodem pro zaměstnance, skleněnou kukaní pro vrátnou a prostorem pro návštěvy a na neveřejnou část za stěnou se zázemím vrátné. Pohledový beton a sklo v interiéru doplňují mobiliář a podhledy z březové překližky a nerezové turnikety.
English
Mapa