Přihlášená díla 2020

VLLNNA, Martin Duba studio

Vindyšova továrna, Ski a Bike Centrum Radotín

Kancelář
VLLNNA
Oddechová 390, 15531 Praha 5 - Lipence
http://vllnna.cz
Martin Duba studio
Pod Královkou, 16900 Praha - 6
http://martinduba.cz
Autoři
Ing. arch. Martin Duba, Ing. arch. Petr Šindelář
Adresa
Praha 16 - Radotín
Hlavní město Praha
Zahájení projektu
10/2017
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Zakladatelem radotínské „Vindyšovky“ byl činorodý továrník a sokol Josef Vindyš. Zdejší továrna se otevřela roku 1910 a proslavila se především výrobou tělocvičného nářadí.
 Její historie byla již od počátku spjata se sportem a firma Ski a Bike Centrum Radotín na ni hrdě navazuje. Multifunkční areál v sobě kombinuje rozsáhlé prodejní plochy a mnoho dalších provozů - restaurant Musa, multifunkční sál, prodejnu Skibi, skladové a technologické zázemí, administrativu, expedici zboží, půjčovnu a servis lyží i kol. Narozdíl od jiných industriálních památek s bohatými fasádami z lícového zdiva byla zdejší továrna již v době svého vzniku pouze jednoduchou stavbou bez detailu a její charakter tvoří především výrazná silueta šedové střechy. Historie bohužel z objektu důsledně odstranila všechny jeho původní kvality, což zároveň umožnilo přistupovat k zadání bez nostalgie a sentimentu. Prvotním úkolem architekta bylo především znovu objevit tektoniku původní stavby, obalené náhodnými přístavbami. Strukturovaný sokl na nově zateplené fasádě dnes pomáhá rozlišit jednotlivé části původního celku. Po důkladném očištění útrob továrny bylo nutné její haly uzpůsobit novým potřebám. Každý z prostorů vyžadoval svůj osobitý charakter, který by pomohl odlišit jednotlivé části prodejny v jinak přísně monotónních a opakujících se halách. Složitost programu bylo i kvůli rozpočtovým limitům nutné realizovat co nejjednodušším návrhem. Nové funkce jsou do jednotlivých prostorů vkládány prostřednictvím pečlivě navržených vestaveb, které vždy jediným krokem řeší prostorové, utilitární i estetické požadavky. Na pomezí mezi interiérem a stavbou vytváříme novou vrstvu, sjednocenou surovým materiálem a strohou barevností. Současný design na pozadí autentických konstrukcí Vindyšovy továrny.
English
Mapa