Přihlášená díla 2020

CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

Vinařství LAHOFER

Kancelář
CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS
Dominikanske namesti 656/2, 602 00 Brno, CZ
www.chybik-kristof.com
Autoři
Ing. arch. Ondřej Chybík, MAS, Ing. arch. Michal Krištof
Spoluautoři
Ing. arch. Lenka Vořechovská, Ing. arch. Adam Jung, Ing. arch. Hanka AlGibury, Ing. arch. Karolina Holanková, Ing. arch. Martin Holý, Ing. arch. Vojtěch Kouřil, Ing. arch. Ondřej Mundl, Ing. arch. Matěj Štrba, Ing. arch. Zuzana Záthurecká
Spolupracovník
Patrik Hábl
Adresa
Dobsice
Jihomoravský kraj
Zahájení projektu
09/2015
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Vinařství je situováno v malebné jihomoravské krajině, která je charakteristická řadami vinohradů. Budova je vsazena do přirozeného svahu okolního terénu a byla rozčleněna do tří vzájemně propojených úrovní. Kontury okolního terénu se odráží v celé konstrukci, avšak nejvíce signifikantní jsou na sklonu amfiteátru. Konstrukční systém vinařství je založen na šířce rozestupu mezi řadami vinné révy a prolíná se celou budovou. Významnou částí je hlavní vinotéka, kde se vinohrad pomyslně ortogonálně protíná s klenutou místností, která je archetypem vinných sklepů regionu. Tím, že se kolonáda oblouků přizpůsobuje řadám vinic, vytváří dokonalou vizuální symetrii s přírodou. To je nejvíce patrné v návštěvnické a administrativní části budovy, která se díky skleněné fasádě otevírá výhledům do krajiny. Zpracování vína je soustředěno do dvou samostatných horizontálních budov, které působí dojmem přirozeného splynutí s krajinou, která je obklopuje. Obě haly, s různou výškou, odpovídají nárokům výrobních procesů, které probíhají uvnitř. První, nižší z hal, centralizuje provoz, vinařskou výrobu a zázemí zaměstnanců. Pásová okna pod přesahem střechy zabezpečují dostatek denního světla. Druhá hala umožňuje bezvadné podmínky procesům, které vyžadují nižší teploty – lisování, skladování i archivaci. Různé výšky prostor, odpovídající terénu, determinují zarovnání funkčních nádvoří. Zatímco jedno slouží jako výrobní dvůr, centralizuje logistické a výrobní procesy, druhé nádvoří obemyká amfiteátr a nabízí dalekosáhlé výhledy na krajinu. Architektonický design amfiteátru vybízí návštěvníky k vystoupání na střechu, která nabízí panoramatický výhled na vinohrady a široké okolí. Bude sloužit jako komunitní prostor, věnovaný kulturním událostem, jako zejména vinobraní, ale i divadelní představení.
English
Mapa