Přihlášená díla 2020

Master Design s.r.o.

Trojúhelníkový dům s dřevěnou fasádou

Kancelář
Master Design s.r.o.
Bolzanova 1, Praha 110 00
https://www.master-design.cz/
Autor
Ing. arch. Martin Náhlovský
Spoluautoři
Ing. Jan Jadrníček, Ing. Michal Janáč
Spolupracovníci
Ing. arch. Lukáš Richter, Ing. Michaela Schmiedová
Adresa
Praha
Zahájení projektu
10/2016
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Stavba je vyprofilována v ploše pravoúhlého trojúhelníku, a přesto je zachována kvalita vnitřního života bez poskvrny. Obecně vzato je dům řešen coby dvoupodlažní. Trojúhelníková plocha je v půli předělena komunikační linií schodiště a souběžně plynoucí chodbou. Dům je tímto rozdělen na část obytnou a část technickou, skladovou a hygienickou. Tato logika poznamenává jak samotné přízemí, tak i plošně komornější patro. V přízemí si nejštědřejší geometrii nárokuje společenská zóna (profitující ze specifického tvaru stavby), v patře je nejlepší výhled a pohyb darován místnostem klidové zóny – tedy ložnici s vlastní šatnou a dvojici dětských pokojů. Komplikovaný pozemek a omezený rozpočet – to jsou ústřední motivy návrhu. Neobvyklé výchozí podmínky umožnily zrod netradičního objemu, který je přitom elementární a dokonale zakořeněný do místní „půdy“. Návrh je navíc maximálně pravdivým ve vztahu „vnitřek – vnějšek“. Objektu prospívá přítomnost šikmého zastřešení, které koreluje s terénní křivkou v severní části pozemku. Díky kombinaci šedesátistupňových úhlů a pultové roviny se stavba jeví coby nepravidelná. Nelze hovořit o statičnosti a strnulosti. Samotný dům nepraktikuje přísný režim jednotného způsobu prosvětlení. Na jednotlivých fasádách jsou kombinována okna francouzská, klasická i horizontální. Každý průraz fasádou je pečlivě vykalibrován – ať už ve prospěch interiéru, nebo samotného exteriéru. Materializace fasád zastává jednoduchý politický názor. Obě fasády, které se natáčí k severu, jsou provedeny v ryze omítkové úpravě. Zahradní fasáda (centrálně perforována šestimetrovým francouzským oknem společenské zóny) zastává odlišný přístup. Její plocha je plně potažena vertikálním dřevěným obkladem.
Mapa