Přihlášená díla 2020

Jan Tyrpekl

Tree house

Kancelář
Jan Tyrpekl
U parku 348, Strančice
https://www.jantyrpekl.com/
Autor
Jan Tyrpekl
Spolupracovníci
Jaroslav Kejř, Adam Ulrich, Jan Hyk
Adresa
Hrusice
Středočeský kraj
Zahájení projektu
11/2018
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Cílem projektu bylo poskytnout uživatelům bezprostřední kontakt s krajinou, silný autentický zážitek, a pokusit se tímto způsobem probudit hlubší zájem lidí o místo, ve kterém žijí. Stavěn byl svépomocí a financován byl vlastními prostředky. Objekt se nachází na soukromém pozemku - pastvě pro ovce - nedaleko Prahy. Jedná se o dvě dřevěné platformy, které jsou zavěšeny nezávisle na sobě. Strop nese svěšený dřevěný prstenec, na kterém je zavěšený transparentní plášť. Druhý vodící prstenec je připevněn k podlaze. Do objektu se vstupuje po padacích schodech. Objekt vznikl na základě jednoduché skicy a zaměření stromů. Finální podoba tedy byla z velké části určena až přímo při stavbě. Objekt může po dohodě navštívit kdokoliv. Důležitá část projektu bude pravidelné uspořádání workshopu, či happeningu. Jednou či dvakrát ročně bude uspořádána událost, kdy se budou moci sejít všichni návštěvníci tree housu a budou si moci zasadit vlastní strom. Tento workshop by měl být v bezprostředním okolí objektu a s jeho pomocí by se měla např. obnovit alej, či vzniknout nějaký jiný výrazný krajinný prvek. Takto už nebude člověk pouhým návštěvníkem místa, ale jeho spolutvůrcem.
English
Mapa