Přihlášená díla 2020

Šafer Hájek architekti

Top rezidence Šárecké údolí

Kancelář
Šafer Hájek architekti
Pod Radnicí 2a, Praha 5
www.sha.cz
Autoři
Ing. arch. Oldřich Hájek, prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer
Spoluautoři
Ing. arch. Olga Kostřížová, Ing. arch. Jakub Koníř, Ing. arch. Pavel Lesenský
Spolupracovníci
Ing. Aleš Marek, AED project a.s., Ing. Karel Chlupáč, AED Project a.s.
Adresa
Praha 6
Hlavní město Praha
Zahájení projektu
3/2013
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Klíčovým principem urbanistického řešení kanceláře Šafer Hájek Architekti je vytvoření velkého poloveřejného parku, který je v areálu centrálně umístěn a který má jednoznačný prostorový vztah k ikonickému stávajícímu komínu bývalé cihelny. Parkový prostor má charakter „vesnického parku / návsi“ a umožňuje všestranné společenské využití včetně aktivního odpočinku. Komínové těleso v rohu parku pomáhá definovat jeho polohu a formu a je zároveň součástí konstrukce společné klubovny pro možnost posezení uvnitř i na otevřené verandě. Ke klubovně přiléhá jezírko. V parku jsou použity jako dělící prvky velké balvany a lichoběžníkové segmenty drátěných klecí prorostlých zelení. Část vzrostlých stromů tvoří malé hájky, které vyrůstají z malých travnatých kopců. V navrženém řešení všechny řady rodinných domů přiléhají buď k okolní přírodě, nebo k centrálnímu poloveřejnému prostoru. Znamená to, že nikde nejsou umístěny dvě řady RD proti sobě a nikde tak nevzniká stísněný koridor se zástavbou na obou stranách. Hmotová strategie návrhu řadových domů je založena na myšlence pomyslného dělení základního obdélníka na dva menší, které jsou proti sobě posunuté a do sebe “zaklesnuté“. Ve hmotě je tento posun vyjádřen průnikem dvou hmot různé barvy: hmoty s šikmou střechou a hmotou s rovnou střechou. Všechny domy jsou navrženy v nízkoenergetickém standardu. Všechny řadové domy mají garáže pro automobily umístěné v suterénu a jsou typicky usazeny tak, že úroveň přízemí je o polovinu výšky suterénu zvýšená a stejným způsobem je zvýšená úroveň zahrady. Areál je obklopen přírodním lesem. To je bezesporu, spolu s klidem a tichem, největší kvalita místa. Potenciál lokality spočívá v prostorovém propojení centrálního poloveřejného parku s okolním lesem.
English
Mapa