Přihlášená díla 2020

DOMYJINAK architekti

SPŠ TOS Varnsdorf – konverze

Kancelář
DOMYJINAK architekti
Zelená 17, 160 00 Praha 6, CZ
domyjinak.cz
Autoři
doc. Ing. arch. Petr ŠIKOLA, Ph.D., doc. Ing. arch. Václav DVOŘÁK, CSc., Ing. arch. Jan ČERNOCH, Ing. arch. Kristýna BEDNÁŘOVÁ
Spolupracovník
Jiří Mezera / grafika a orientační systém
Adresa
Varnsdorf
Ústecký kraj
Zahájení projektu
09/2015
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Jedná se o konverzi nevyužitých průmyslových hal ze 70. let v areálu strojírny TOS Varnsdorf na nové vzdělávací centrum – vlastní střední odbornou školu. Ideou návrhu bylo vytvoření objektu pro vzdělávání s průmyslovým charakterem a unikátní atmosférou, blízkou skutečným výrobním prostorům a procesům, s místy pro setkávání studentů, pedagogů a odborníků firmy. Žáci se tak ocitají v inspirativním prostředí, blízko skutečné praxi ve strojírně TOS Varnsdorf. Koncept stavby se opírá o vestavbu nové struktury do existujícího dvojhalí – vkládá jednotlivé bloky nových funkcí, definujících nové prostory. Hmotové řešení je lineární – na dvojhalí navazuje příčné a podélné křídlo, které jej obepíná. Výraz objektu definují jednoduché linie a průmyslové materiály, evokující strojní výrobu - stříbrný kov, horizontální linie černých oken, bílá hladká omítka, nerezová typografie Web: Industry. Výrazným prvkem je do hmoty horizontálně prolomený hlavní vstup s průhledem napříč objektem. Z hlavní fasády vystupuje do předprostoru objektu panoramatické okno kanceláře vedení školy. Těžištěm vnitřní dispozice je centrální halový prostor s oranžovým amfiteátrem, sloužícím odpočinku, setkávání a přednáškám. Dále navazují odborné učebny s variabilním dělením prostorů, svým uspořádáním blízké skutečným výrobním prostorám. V navazující části je navržena sportovní hala se zázemím. Centrální halový prostor je lemován galeriemi, které jej propojují s blokem kmenových učeben, jejichž vstupy jsou akcentovány oranžovými nikami. Součástí je ze vstupní haly přístupná jídelna s výdejnou jídel pro žáky a pedagogy, orientovaná velkoformátovým prosklením do přírodního prostředí. V navazujícím příčném křídle se nachází zázemí pro pedagogy a vedení školy. V nejvyšším podlaží jsou navrženy specializované učebny.
English
Mapa