Přihlášená díla 2020

Létající inženýři

Spolkový dům Ratíškovice

Kancelář
Létající inženýři
Vnitřní 11, 602 00 Brno
www.letajkici-inzenyri.cz
Autor
Ing. arch. Tomáš Havlíček
Spoluautor
Ing. Vladimír Dobeš
Spolupracovník
Ing. Zbyněk Šrůtek
Adresa
Ratíškovice
Zahájení projektu
2004
Dokončení realizace
2016
Popis projektu
historie delší dobu chyběl v obci pořádný sál, tancovačky se pořádaly v tělocvičně místní školy, koncerty v malém kinosále, košty vína ve velkém stanu a výstavy houbařů v hasičské zbrojnici; v roce 2004 bylo rozhodnuto o zadání projektu, následující rok vydáno stavební povolení s pravidelně prodlužovanou platností až do roku 2014, stavební práce trvaly 13 měsíců, spolkový dům byl dokončen a požehnán v září 2016 a ihned si prošel zatěžkávací zkouškou – koncertem „the tap tap“ a tradičními hody, tentokrát s podtitulem „v novém“... situace jižní morava, dolňácko, sedm kilometrů severně od Hodonína, Ratíškovice, něco málo přes čtyři tisíce obyvatel; spolkový dům je zařazen v ulicové zástavbě a snaží se z této řady nevyčnívat; stojí na místě bývalé herny kuželek a těsně navazuje na stávající restauraci „sport“, v blízkosti je sportovní areál, tři fotbalová hřiště, tenisové kurty, plavecký bazén a také prostor pro případné další veřejné stavby... prostor a konstrukce o podloubí zvětšený venkovní předprostor, rozlehlé foyer, velký a malý sál, kuželna, propojení se stávající restauraci, terasa, letní scéna a kulturní nádvoří ve výstavbě; betonové stěny, nosné rámy z lepených dřevěných profilů, akustický heraklit...
Mapa