Přihlášená díla 2020

A8000

Společenské centrum Sedlčany

Kancelář
A8000
Vocelova 578/1, 120 00 Praha 2
www.a8000.cz
Autoři
Ing. arch. Martin Krupauer, Ing. arch. Pavel Kvintus, Ing. arch. Daniel Jeništa, Ing. arch. Stanislava Blažková
Spolupracovníci
Ing. arch. Maddalena Losindaco, Ing. arch. Adéla Létalová, Ing. arch. Krystýna Kolegar, Maxim Dydunyk
Adresa
Sedlčany
Středočeský kraj
Zahájení projektu
2016
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Společenské centrum je zasazeno do těsné blízkosti historického centra středočeských Sedlčan. Tvoří jej soubor dvou staveb vytvářejících přirozený přechodník mezi historickou blokovou strukturou města a rozvolněnou zástavbou. Bytový dům zakončuje linii uliční čáry a vytváří nárožní objekt. Mírně ustoupená solitérní budova modlitebny je pootočena svým těžištěm směrem k centru města a zároveň uzavírá a orientuje nový městský park. Pro bytový dům a modlitebnu jsou použity dva rozdílné přístupy, kde tradičněji pojatý bytový dům je svým výrazem a kompozicí podřízen objektu modlitebny a vytváří pro ni kvalitní prostor. Pojednán je jako jednoduchá až strohá forma, která se k výraznému tvaru modlitebny odkazuje sešikmenou rovinou v zadním partu. Tvar modlitebny vychází z průniku krystalické formy s organickým tvarem křivky. Pevná hmota, složená z jednotlivých ploch a linií pevně spojená se zemí symbolizuje vymezený prostor života. Křivka jako měkký organický prvek, představuje spontánnost a dynamiku života – křivka, jež nás vyvádí z rovnováhy pevné formy. Konstrukčně je modlitebna tvořena trojicí vzájemně do sebe zapřených betonových desek. Fasáda modlitebny je provedena z tahokovu. Pod něj je umístěna červená folie a spolu utváří výsledný barevný efekt. V průběhu dne modlitebna mění svou barevnost v závislosti na intenzitě a směru slunečního světla. Kompozičně hlavní sál graduje nad nejdůležitějším liturgickým prvkem – křtitelnicí, srdcem celé modlitebny. Boční kaple v levé části sálu vytvářejí převýšené prostory pro intimnější liturgii. Naopak velkoryse pojednaný ceremoniální vstup, v zadní části hlavního sálu, vyjadřuje otevřenost prostoru a stírá hranu mezi exteriérem a interiérem.  
English
Mapa