Přihlášená díla 2020

ARCHTEAM

Společenské s kulturní centrum

Kancelář
ARCHTEAM
Preslova 53, Brno
www.archteam.cz
Autoři
Doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D., Ing. arch. Alena Režná, Ph.D.
Spolupracovník
Ing. Martin Nosek
Adresa
Kuřim
Jihomoravský kraj
Zahájení projektu
05/2009
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Provoz v budově byl zahájen v roce 1962. Budova byla postavena na zelené louce mezi obcí a továrnou TOS, a v průběhu 60. let bylo vybudováno před kulturním domem náměstí s obytnými domy. Společenské centrum bylo realizováno ve stylu umírněného socialistického realismu na základě projektové dokumentace, vypracované pod vedením architekta Antonína Krasického. Koncepce přestavby zachovává půdorysné členění a kompozici funkčních hmot, s tím že hmota do náměstí je zvýšena o jedno podlaží. Střecha domu je takto srovnána do jedné výškové úrovně, z níž vystupuje jen původní hmota provaziště. Vyšší přední část budovy jednoznačně vymezuje prostor náměstí a budova se vyrovnává s výškovou hladinou bytových domů v okolí. Provozní a dispoziční řešení vychází z původního řešení s přehlednou orientací v budově. Hlavním vstupem z náměstí je přístupný třípodlažní foyer a z něj všechny provozy určené pro veřejnost: kavárna, klub, malý sál, restaurace, velký sál s galerií a obřadní síň. V zadní části domu je umístěno mateřské centrum a zázemí pro účinkující. Suterén je využit pro zázemí kulturního centra a technické místnosti. Nosný systém budovy je zachován. Nástavba přední hmoty je zděná se stropy z ocelových I nosníků a trapézových plechů, zastřešení velkého sálu z předpjatých železobetonových panelů. Jsou provedena nová železobetonová schodiště ve foyer a žebrový strop nad přízemím foyer jako kopie původního. Fasádu přední části objektu tvoří skleněný plášť, ostatní fasády jsou obloženy tepelně izolačními deskami. Nová jsou okna a dveře, podlahy, akustické obklady a interiérové vybavení. Modernizované je veškeré technické vybavení a instalace, scénické osvětlení, audio-video technika, vzduchotechnické rozvody a vytápění, přičemž jako zdroj tepla slouží kaskáda tepelných čerpadel.
English
Mapa