Přihlášená díla 2020

ARCHTEAM

Společenské s kulturní centrum

Kancelář
ARCHTEAM
Preslova 53, Brno
www.archteam.cz
Autoři
Doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D., Ing. arch. Alena Režná, Ph.D.
Spolupracovník
Ing. Martin Nosek
Adresa
Kuřim
Zahájení projektu
05/2009
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Provoz v budově byl zahájen v roce 1962. Budova byla postavena na zelené louce mezi obcí a továrnou TOS, a v průběhu 60. let bylo vybudováno před kulturním domem náměstí s obytnými domy. Společenské centrum bylo realizováno ve stylu umírněného socialistického realismu na základě projektové dokumentace, vypracované pod vedením architekta Antonína Krasického. Koncepce přestavby zachovává půdorysné členění a kompozici funkčních hmot, s tím že hmota do náměstí je zvýšena o jedno podlaží. Střecha domu je takto srovnána do jedné výškové úrovně, z níž vystupuje jen původní hmota provaziště. Vyšší přední část budovy jednoznačně vymezuje prostor náměstí a budova se vyrovnává s výškovou hladinou bytových domů v okolí. Provozní a dispoziční řešení vychází z původního řešení s přehlednou orientací v budově. Hlavním vstupem z náměstí je přístupný třípodlažní foyer a z něj všechny provozy určené pro veřejnost: kavárna, klub, malý sál, restaurace, velký sál s galerií a obřadní síň. V zadní části domu je umístěno mateřské centrum a zázemí pro účinkující. Suterén je využit pro zázemí kulturního centra a technické místnosti. Nosný systém budovy je zachován. Nástavba přední hmoty je zděná se stropy z ocelových I nosníků a trapézových plechů, zastřešení velkého sálu z předpjatých železobetonových panelů. Jsou provedena nová železobetonová schodiště ve foyer a žebrový strop nad přízemím foyer jako kopie původního. Fasádu přední části objektu tvoří skleněný plášť, ostatní fasády jsou obloženy tepelně izolačními deskami. Nová jsou okna a dveře, podlahy, akustické obklady a interiérové vybavení. Modernizované je veškeré technické vybavení a instalace, scénické osvětlení, audio-video technika, vzduchotechnické rozvody a vytápění, přičemž jako zdroj tepla slouží kaskáda tepelných čerpadel.
Mapa