Přihlášená díla 2020

DAVID HELCEL ARCHITEKT, A800 studio, ART ÉCOUTER s.r.o. - DIAMOND DESIGN, mimokolektiv

SM.ART HOTEL NEZVALOVA ARCHA – INTERIÉR

Kancelář
DAVID HELCEL ARCHITEKT
Dolní náměstí 30, Olomouc 779 00
A800 studio
Olomouc
www.a800.cz
ART ÉCOUTER s.r.o. - DIAMOND DESIGN
Vídeňská 634/6, Olomouc 779 00
www.diamonddesign.cz
mimokolektiv
Ztracená 32/267, Olomouc 779 00
www.mimokolektiv.cz
Autoři
Ing. arch. David Helcel, Mgr. Marek Novotný, Pavel Vrzala, Andrea Teierlová, Adam Nerušil, Jiří David, Lucie Malárová, mimokolektiv
Adresa
Olomouc
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
SM.ART HOTEL NEZVALOVA ARCHA - REKONVERZE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE NA NEZVALOVĚ ULICI V OLOMOUCI - INTERIER. "Každý prostor, se kterým se máme kreativně potkat, je pro nás živou platformou, bytostí. Ne jinak tomu je s prostorem Nezvalovy archy. Interiér se postupně rodí do vzájemně prostupných atmosfér, do vzájemně sdílených intimních zón. Vnitřní světlo, vzájemnost, potkávání, sblížení, nečekanost, to vše se stává výzvou pro vize, které skrze reálnou formu určují vlastní obsah. Obsah, jenž definuje kontext, souvislost. Hra v blízkosti vášně. Ano, každá jemná vibrace interiéru poskytuje další výzvy, další identitu experimentu. Nejde o pouhou estetickou dekoraci, ale o definování podstaty smyslu. Každý detail v prostoru budovy, včetně pokojů, je podřízen tiché, avšak vědomé vzájemnosti. Dýchá, nabízí, smiřuje. Jsme na rozhraní oceánu, jsme uvnitř slov, jsme návštěvníci, jsme obyvatelé, jsme tu pro dotyk, odpočinek, radost a někde v blízkosti středu lze spatřit Sirény. Interiér Archy je naším vnitřním ustrojením, naší odpovědí po otázkách, co se chvějí v podpalubí, co vyvěrají po schodištích směrem vzhůru na můstky a unikají v mystériu každodennosti." Jiří David "Inspirace, pro řešení celkového designu, se našla v křivkách nadzemních podlaží a v původní funkci budovy, výměníku tepla. I. NP je strojovnou i foayer. Vznikl technicistní, mimoúrovňový prostor s Boudníkovskou poetikou čisté omšelosti. Ten se vzájemně a pokorně inspiroval a respektoval. Využívá se především autorských realizací. Stoly, věšák, knihovna, nebezpečné vázy, světla, malby, vrata… Umění a design se snoubí s architekturou. Dva se stávají jedním." Marek Novotný
Mapa