Přihlášená díla 2020

Ateliér Davida Vávry

Rozšíření využitelnosti historické budovy Městského divadla Kladno

Kancelář
Ateliér Davida Vávry
Kostnické nám. 635/3, 130 00, Praha 3 - Žižkov
www.david-vavra.cz
Autor
ak. arch. David Vávra
Spolupracovníci
Kateřina Vajčnerová, Robert Daněk, Ing. arch. Martin Rössler, Ing. arch. Martina Bílková, Ing. arch. Jan Holub, MILOTA Kladno, spol. s.r.o.
Adresa
Kladno
Středočeský kraj
Zahájení projektu
07/2009
Dokončení realizace
2015
Popis projektu
Divadlo, založené v roce 1910-11 dle projektu arch. J. Rösslera, po téměř sto letech života pomalu technicky dosluhoval. Chaoticky vršené úpravy během provozních let narušily původně jednotný výraz (především sálu) a také technické rozvody nebyly nikdy řešeny komplexně. Bylo tedy nezbytně nutné nové požadavky provozu divadla nenásilně vepsat do jeho půdorysu s mírným rozšířením a objekt celkově sjednotit. Ve vstupní fasádě byly proskleny kdysi nepřístupné pylony a budova označena nápisem „Divadlo“. V zadní části bylo divadlo přistavěno a tato přístavba je v bočních pohledech oddělena od stávající části budovy viditelnou spárou a fasáda pojednána v jiném barevném odstínu, aby bylo poznat kde přístavba začíná. Kromě zkultivování hlavního jeviště, kde se na žádost divadla a města snížil počet sedadel a tím zvětšil luxus diváků, jsme navrhli dvě další divadelní scény – alternativní namísto bývalé zkušebny, a dále literární jako součást kavárny, která oživila posmutnělý park; ten byl také obohacen o dvě nová venkovní pódia. Uvnitř jsme zvětšili šatny pro účinkující a toalety pro veřejnost, zřídili místnosti na čtené zkoušky a reprezentativní salónky pro setkávání s návštěvníky. Všechny interiérové detaily, které přežily věky, byly zachovány, repasovány a doplněny. Jako subjektivní výtvarné okrášlení dům prostoupila barevná fusingová skla, kolem 100 kusů různých rozměrů /například lustr o průměru 1,5m až po odkládací výplně ve stolech/. Na stropě nad lustrem jsou v divadelní nadsázce vymalovány obrysy souhvězdí, symbolizující vývoj dramatu od antiky po současnost. Jedná se o vzájemnou podobnost hvězd a hvězdiček na nebi i jevišti.
English
Mapa