Přihlášená díla 2020

architekti.in

Rozhledna na Velké Deštné

Kancelář
architekti.in
Rybkova 23, objekt 24, 60200 Brno
www.architekti.in
Autoři
Ing. arch. Lukáš Svoboda, Ing. arch. Tomáš Jurák
Spoluautoři
Václav Kočí, Jan Martinek, Adam Michna, Andrea Chroustová, Vít Gerhard, Veronika Kavková, Zuzana Šarmanová, Petr Kříž
Adresa
Deštné v Orlických horách
Královehradecký kraj
Zahájení projektu
11/2014
Dokončení realizace
2019
Hodnotící zpráva poroty
Agentura ocenila zejména respekt novostavby vůči přírodnímu prostředí včetně přiměřené výšky zohledňující dorůstání okolních stromů, užití dřeva jako přírodního materiálu pro vidi­telnou část konstrukce a originalitu půdo­rysného řešení, které zároveň umožňuje vnímat jednoduchou vertikalitu stavby z dálkových pohledů. Ztvárnění obvodového pláště, které evokuje působení deště a větru, odráží typické klimatické podmínky v nejvyšších partiích Or­lických hor.Agentura ocenila zejména respekt novostavby vůči přírodnímu prostředí včetně přiměřené výšky zohledňující dorůstání okolních stromů, užití dřeva jako přírodního materiálu pro vidi­telnou část konstrukce a originalitu půdo­rysného řešení, které zároveň umožňuje vnímat jednoduchou vertikalitu stavby z dálkových pohledů. Ztvárnění obvodového pláště, které evokuje působení deště a větru, odráží typické klimatické podmínky v nejvyšších partiích Or­lických hor.
Popis projektu
Návrh rozhledny na vrcholu Velké Deštné byl inspirován především místními klimatickými podmínkami. Jak samotný název hory napovídá, zásadním klimatickým jevem, který se zde hojně vyskytuje, je déšť. Druhým zásadním jevem, který neodmyslitelně patří k místním podmínkám, je vítr. Déšť unášený větrem se proto stal hlavním vizuálním a výtvarně-estetickým motivem návrhu. Architektonickým záměrem je zhmotnění deště v jeho různých podobách. Proudy deště byly transformovány do tyčových prvků konstrukce rozhledny. Různé směry dešťových přívalů hnaných větrem se propisují do směrů prvků, které se kříží na jednotlivých stěnách rozhledny. Vzdušnost, transparentnost, otevřenost či průhlednost stěnových konstrukcí nechává do interiéru věže vstoupit všechny živly a projevy počasí, díky čemuž se ani při výstupu na vyhlídkovou plošinu nepřeruší kontakt s okolní přírodou. Vrcholová plošina je zcela otevřená, bez jakýchkoliv překážek, které by narušily výjimečný panoramatický výhled. Tato otevřenost umožňuje vychutnat si volnost krajiny a v širokých souvislostech vnímat její přirozenou krásu. Návštěvník zde může plně prožít pocit volnosti a svobody, možná i euforie po výstupu. Při nepříznivých klimatických podmínkách, kdy nebude možné ocenit daleké výhledy do krajiny, má být zajímavým cílem již samotná stavba rozhledny, případně výstup na její vrchol. Průhlednost, případně uzavřenost jednotlivých stěn se plynule proměňuje v závislosti na úhlu pozorování a odkazuje tak na rychlou proměnlivost místního počasí. Na oba živly, určující podobu rozhledny, odkazují symboly umístěné na samém vrcholu a také v patě rozhledny. Větrný rukáv je vystaven nejsilnějším poryvům větru na vrcholovém stožáru. Lavička ve tvaru dešťové kapky je naopak umístěna v místě nejnižším, kam voda přirozeně dopadá.
English
Mapa