Přihlášená díla 2020

Atelier.. [dvě tečky]

Rodinný dům Veleslavín

Kancelář
Atelier.. [dvě tečky]
Ortenovo nám. 2, Praha 7
www.architecture.cz
Autor
Ing. arch. Kryštof Štulc
Spolupracovník
Ing. arch. Jan Chalupa
Adresa
Praha 6
Hlavní město Praha
Zahájení projektu
09/2014
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Původní dům stál v bývalé kolonii a měl typické vlastnosti dělnického domku – malý, nízký, vlhký, nekvalitní a zanedbaný. Přestože jde o rekonstrukci, přistupovali jsme k návrhu jako kdybychom dům navrhovali úplně znova. Archetyp klasického domu je kvádr, na který je posazená s sedlová střecha. Přechod domu a střechy řeší přesah střechy a římsa. Moderní interpretace tohoto archetypu zjednodušuje vše, co se dá – střecha je bez přesahu, plynule přechází z hmoty domu. Dům se snaží co nejvíce vypadat jako jedna hmota, dům i střecha mají jednotný materiál. Zde je ale kámen úrazu – buď na střeše nebo na domě je materiál použitý nelogicky. Nebo je střecha jiná než dům (materiálová logika zde funguje), ale zase dům netvoří jednu hmotu. My tyto dva pohledy – tradiční i moderní - kombinujeme. Dům jsme zbavili všech parazitních přístaveb a zbytečných prvků, jako různé římsy, ostění nebo okapy. Zůstala nám tak čistá, na dřeň oholená hladká hmota klasického obdélníkového domu se sedlovou střechou. Aby hmota zůstala jednoduchá a „neukecaná“ a dům při tom měl ducha, založili jsme celý vtip vnějšího výrazu na jediném jednoduchém prvku, který se ale výrazně uplatňuje. Zaoblili jsme nároží do ulice a římsu pod střechou do zahrady. Je sice možné zaoblit kde co, ale tyto dvě konkrétní místa ke štěstí úplně stačí. Pěkné na zaoblení je i to, jde vlastně úplně tradiční tvar. Jen se chvíli nepoužíval a my ho teď používáme jinak. Zaoblení nároží dům změkčuje a dává mu krásný, hladký tvar. Dům do ulice tak „netrčí“. Zaoblení pod střechou je ještě zábavnější – vlastně funguje tak, jak by dříve fungovala římsa. Dům se tak povedlo udělat jako jednoduchou hladkou moderní hmotu, bez jakýchkoliv detailů, ale s logicky použitými materiály. K podpoření efektu používáme i další drobné designové fintičky.
English
Mapa