Přihlášená díla 2020

Kontinual

Rodinný dům ve Vraném nad Vltavou

Kancelář
Kontinual
Smrková 668, 252 46 Vrané nad Vltavou
www.kontinual.cz
Autor
Ing. arch. Jan Medek
Spoluautor
Ing. Arch. Daniel Appel
Spolupracovníci
Ing. arch. Pavel Pácalt, Ing. Lucie Medková, Ph.D.
Adresa
Vrané nad Vltavou
Zahájení projektu
12/2013
Dokončení realizace
2015
Popis projektu
Rodinný dům je navržen jako průnik tradiční architektury lidového stavění na venkově a současných potřeb moderního bydlení. Ukázalo se, že převzaté principy chalup stavěné do konce 19. století jsou použitelné i dnes. Konkrétně se jedná o použití obdélného půdorysu s bočním vstupem, trojdílné členění dispozice, použití sedlové střechy se sklonem 45° nasazené na jednopodlažní hmotu a provázání konstrukčního systému s dispozicí domu. Dům je osazen na pozemku tak, aby maximálně využíval průhledy do krajiny. Jednoduchá figura domu je čitelná nejen zvenčí, ale i zevnitř. A to především díky otevřenému stropu ve střední části a vynecháním krajních polí stropní konstrukce obytného prostoru v přízemí. Vznikl tak velkorysý prostor, v jehož středu je “pec” soustřeďující zdroje veškerého tepla v domě. A tak jako se chodívalo na pec spát, tak i zde se stoupá po tělese pece do ložnic. Jak bylo zvykem u chalup, povrchy exteriéru a interiéru jsou sjednoceny. Rodinný dům je navržen jako pasivní, potřebný zdroj energie pomáhá pokrýt solární kolektor a tepelné čerpadlo. Stavba garážového stání se skladem je maximálně zjednodušený přístřešek, na který navazuje oplocení.
Mapa