Přihlášená díla 2020

Atelier 111 architekti

Rodinný dům v Jinonicích

Kancelář
Atelier 111 architekti
U Studánky 18, 170 00 Praha 7
http://www.atelier111.cz/
Autoři
Ing. arch. Jiří Weinzettl, Ing. arch. Barbora Weinzettlová, Ing. arch. Veronika Indrová
Spolupracovník
Ing. Michal Hamada
Adresa
Praha 5 - Jinonice
Hlavní město Praha
Zahájení projektu
05/2016
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Úzká ulice s částečně dochovaným ospalým charakterem starých Jinonic se v jednom místě rozevírá v plácek se studní. V jeho čele stál opuštěný dům, hmotový slepenec, jehož pozdější neuvážené přístavby převyšovaly původní přízemní objekt. Soubor těchto drobných stavení, vyskládaných ve svažité zahradě, se nacházel ve velmi zanedbaném, neobývatelném stavu. V návrhu ponecháváme pouze nejstarší kamennou část orientovanou do ulice. Skrze ni je možné vystoupat do hlavního obytného podlaží, rozprostírajícího se ve dvou nových hmotách. Nejvyšší část věnujeme dětem. Všechny obytné prostory, včetně dětských podkrovních pokojů, mají přímou návaznost na prosluněnou svažitou zahradu, od ulice odcloněnou vlastním domem. Terasy jsou ve dvou výškových úrovních propojeny s hmotou bazénu. Jeho betonová stěna nabízí stinné venkovní místo navazující na hlavní obytný prostor, vodní hladina je pak přímo přístupná od dětských pokojů. Starou a novou část spojuje z vnějšku v celek jednotná barevnost štukové omítky i režná keramická taška na střeše. O stáří jednotlivých částí domu napoví zejména detail; s původním tvaroslovím lehce kontrastuje současné minimalistické pojetí. To je patrné zejména u okenních otvorů.
English
Mapa