Přihlášená díla 2020

doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D.

Riegrovy sady – oblast hlavního výhledu na Pražský hrad

Kancelář
doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D.
V Štíhlách 1311/3, 142 00 Praha 4 - Krč
home.czu.cz/jebavy
Autor
doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D.
Spolupracovník
Ing. Jaroslav Faiferlík
Adresa
Praha 2 - Vinohrady
Zahájení projektu
06.2010
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Realizace Doc. Matouše Jebavého představuje komplexní revitalizaci ikonické jižní části parku Riegrovy sady v Praze – Vinohradech s výhledem na Pražský hrad. Jedná se o rekonstrukci významného historického památkově chráněného objektu - nemovité kulturní památky Riegrovy sady. Komplexně revitalizována byla jižní část parku Riegrovy sady, a to jak z hlediska architektonického, tak z hlediska krajinářského. Nově jsou stabilizovány a rekonstruovány okruhy cestního systému, včetně „chytrého“ řešení zasakování veškeré srážkové vody v rámci této části parku, krajinářsky je rozvinuto téma hlavního ikonického výhledu, otevírajícího se na Petřín a Pražský hrad. Vytvořen byl nový skalní výchoz. Je zrealizována dosadba hlavního výhledu navazující na původní kompozici významného zahradního architekta první republiky Leopolda Baťka. Nově jsou osázeny veškeré jižní parie svahů parku směrem k Vinohradům. Rekonstruována byla také historická brána Vozová.
Mapa