Přihlášená díla 2020

CAMA Architekti s.r.o.

Rezidence E – Nová Karolina II

Kancelář
CAMA Architekti s.r.o.
U Uranie 954/18, Praha
www.cama.cz
Autoři
Ing. arch. David Chromík, Ing. arch. Jindřich Brož
Spoluautor
Ing. arch. Jiří Kacíř
Spolupracovník
Ing. Martin Brambora
Adresa
Ostrava
Zahájení projektu
05/2016
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Bytový dům se nachází v centru Ostravy, v sanovaném areálu bývalé koksovny Karolina. Objekt je součástí 2. etapy výstavby New Karolina Residential. Dům E uzavírá východní nároží bloku realizovaného v předchozích etapách výstavby. Objekt má tři schodišťové sekce s 5, 2 a 4 nadzemními podlažími. V suterénu jsou situovány vstupní prostory, garáže, sklepy a technické místnosti. Střední, nejnižší schodišťovou sekci zabírají kanceláře. Byty /celkem 35/ jsou navrženy v různých standardech a velikostech. Objem nadzemních podlaží má půdorysný tvar L. Hmota objektu je výrazně tvarována s akcentovaným nárožím. Štítové stěny jsou z důvodu zachování vyhovujícího denního osvětlení terasovitě ustoupeny. Suterén tvoří výraznou travertinem obloženou podnož s předzahrádkami. Členitou formu sceluje provedení fasády. Hlavním motivem je prostřídání lodžií a fasád s francouzskými okny. V kombinaci s hořčičně žlutými skleněnými panely tak dům získává výrazně plastický, téměř skulpturální charakter. V rámci projektu byla řešena dopravní i technická infrastruktura, městský parter a sadové úpravy veřejných prostranství.
Mapa