Přihlášená díla 2020

ellement architects

Revitalizace veřejného prostoru v okolí 1. segmentového domu na sídlišti Jižní Svahy, Zlín

Kancelář
ellement architects
Nad Ovčírnou II. 1295, Zlín
www.ellement.cz
Autoři
Ing. arch. Hana Maršíková, Ing. arch. Jitka Ressová, Ing. Kateřina Páterová
Spoluautor
Ing. Zuzana Hegmonová
Spolupracovníci
Marcela Sedlářová,
Adresa
Zlín
Zlínský kraj
Zahájení projektu
02/2017
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Sídliště Jižní Svahy vzniklo v letech 1970-1980 a svým ztvárněním přesahuje regionální význam. Návrh architektů Šebestiána Zeliny a Jiřího Gřegorčíka se stal podkladem pro další zpracování. Urbanistická koncepce vychází ze zásady vytvořit dobré životní prostředí obytného celku, respektuje přitom krajinný reliéf, navazuje na pozitivní charakteristické rysy zlínského urbanismu. Dominantou první etapy výstavby je třinácti podlažní bytový dům s výrazným zaoblením deskové hmoty, nazývaný 1.segment. Koncepce vychází ze způsobu života na sídlišti, mimo centrum „starého města“ a přitom v srdci „nového města“ na kopci. Se vší rozmanitostí obyvatel a jejich potřeb. Prostor se stal obrazem této rozmanitosti. Obraz, ve kterém můžeme najít dětskou hravost a zábavu pro teenagery. Odpočinek pod budoucím stínem platanů pro seniory, aktivní plochu pro trhy, koncerty a komunitní akce napříč věkem.Pobytová plocha je materiálově sjednocena, prostor je obdélníkového půdorysu, ve kterém jsou umístěny jednotlivé aktivity. Základním motivem „obrazu“ je prvek kruhu, který plochu člení jak funkčně, tak i graficky. V ploše se propisuje i linka kruhu, který navazuje na půdorysný tvar segmentu. V zadní části plochy navazující na ZŠ je umístěno dětské hřiště, připomínající krajinu. V blízkosti hrací plochy je umístěna průlezka pro větší děti. Na tuto plochu navazuje„ rozptylová zpevněná plocha“, sloužící pro pohyb na kole, nebo může sloužit pro aktivity komunitní jako prostor pro setkávání. Osvěžení umožňují v létě vodní prvek ve formě trysek stříkajících z povrchu plochy.Ve zpevněné ploše jsou vysazeny vysoké solitérní stromy – platany, než stromy vyrostou a budou plochu stínit atypický prvek – připomínající slunečníky.V prostoru u segmentu bylo reorganizováno parkování.
English
Mapa