Přihlášená díla 2020

Petr Janda / brainwork

Revitalizace pražských náplavek

Kancelář
Petr Janda / brainwork
Na Švihance 8, 120 00, Praha 2
http://www.petrjanda.com
Autor
Ing. arch. MgA. Petr Janda
Spoluautoři
Ing. arch. Anna Podroužková, Ing. arch. Maty Donátová,
Spolupracovníci
Ing. arch. Bára Simajchlová, David Fořt, Ing. arch. Kateřina Tšponová
Adresa
Praha
Hlavní město Praha
Zahájení projektu
2009
Dokončení realizace
2019
Hodnotící zpráva poroty
Porota byla okouzlena projektem na revitaliza­ci pražských náplavek, nadšená jasným a záro­veň citlivým návrhem nových otvorů do kobek podél Vltavy. Celý projekt pokrývá celkem 4 kilometry, na kterých přináší do jednoduše re­konstruovaných nik novou náplň, jako jsou ka­várny, galerie, dílny a veřejné toalety. Tento pro­jekt se připravoval 10 let a je výsledkem před­stavivosti a vytrvalosti architekta, který tuto regeneraci inicioval a s tak vytříbeným vkusem realizoval. Je to skvělý příklad toho, jak může architektura oživit místo a lehkým, přesným působením mít na věci velký vliv. Porotu nejvíce zaujala důmyslná otočná eliptická skleněná okna/dveře do některých kobek, umístěná do původních oblouků nábřežní zdi. Přinášejí do místa cosi čerstvého a vzrušujícího a zároveň sem dobře zapadají a nevypadají nepatřičně. Architektonický přístup a odezva perfektně od­haduje hravost a eleganci, která přitahuje další interakci a zapojení. Porota ocenila moudré úvahy architekta při navrhování tohoto projek­tu, s břitkými a vysoce kvalitními vestavbami do mohutných stávajících zdí nábřeží a jedno­duchými úpravami kobek v nich, umožňujícími různé využití a náplň v budoucnu.
Popis projektu
Projekt budovaný 10 let jsme spoluiniciovali v roce 2009 jako programové a architektonické oživení pražské náplavky, historicky koncipované jako přístaviště a překladiště materiálu. V době našeho vstupu byl prostor opuštěný po povodni v roce 2002 a oficiálně pronajímaný pro parkování. Postupnou obsahovou aktivací jsme dosáhli dnes již legendárního kulturně společenského oživení a následně architektonické kultivace. Rozsáhlé území je v součtu dlouhé 4 km a rozkládá se na třech pražských nábřežích – Rašínově, Hořejším a Dvořákově. Dokončená první fáze je největší porevoluční pražskou investicí do veřejného prostoru, první svého druhu a sociokulturního přesahu. Koncentrovala se na rekonstrukci 20 prostor kobek v nábřežní zdi (dříve čapadel ledu a skladů). Nevytváří klasické interiéry, pracuje s logikou definující kobky jako zálivy vnějšího prostoru s maximálním kontaktem s náplavkou a řekou. Budou sloužit jako kavárny, ateliéry, galerie a veřejné WC s modulární diverzitou a vybavením dle každého nájemce. Vrací se do nich většina provozovatelů, kteří fenomén náplavky spoluvytvářeli. Zásahy jsou řešeny jako symbiotické splynutí s původní architekturou nábřežní zdi, do které přirozeně vrůstají a akupunkturou drobného měřítka znovuvytváří monumentální celek. Na Rašínově nábřeží je 6 kobek přístupných eliptickými pivotovými okny z organického skla o tloušťce 7 cm a průměru 5,5 m. 14 kobek na Hořejším nábřeží má ocelové skulpturální dveře. Povrchy jsou betonové pískované s litou podlahou, vložené prvky z potitanovaného černého plechu. Vzduchotechnika s rekuperací a vytápěním podlah umožňuje spolu s infrazářiči celoroční provoz. Kobky jsou bezbariérové s mobilními protipovodňovými lamelami. Další fáze řeší mobiliář, plovoucí lázně, lodní terminál a dokončení zbylých kobek.
English
Mapa