Přihlášená díla 2020

A32 spol. s r. o.

Resort Průhonice – I.etapa

Kancelář
A32 spol. s r. o.
V Štíhlách 2031/12
www.a32.cz
Autoři
Ing. arch. Ivan Kolář, Ing. arch. Jitka Smolíková, Bc. Jan Císař
Adresa
Průhonice
Zahájení projektu
02/2015
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Lokalita „Park Resort Průhonice“ se nachází na jihozápadním okraji obce Průhonice v katastrálním území Hole u Průhonic. Zde prezentujeme první etapu výstavbu, na kterou budou navazovat další dvě. Cílem urbanistické koncepce tohoto projektu bylo vytvoření relativně samostatné lokality s nízkopodlažní zástavbou rodinných domů při zachování vysokého podílu zeleně v území a zachování návaznosti na stávající zástavbu Průhonic. Obsahem první etapy byla výstavba šestnácti nízkopodlažních izolovaných rodinných domů a objektu občanské vybavenosti lokálního významu. Plocha centrálního „náměstí“ byla navržena, tak aby se stala veřejným prostranstvím, které bude plnit funkci přirozeného centra blízkého okolí, tedy nejen nové, ale i stávající zástavby. Rodinné domy byly navrženy jako samostatné, izolované objekty. V první etapě výstavby jsme navrhli několik dispozičních typů rodinných domů, které spojuje totožné hmotové řešení. Jde o průnik dvou jednoduchých hmot s rozdílnou výškou. Důležitým architektonickým prvkem domů je řešení fasády. Na fasádách je kombinace hladké gletované omítky v kontrastu s omítkou strukturovanou. Strukturovaný povrch je vytvořen plastickým proužkováním „hřebenem“. Doprava je v celém areálu zklidněna, komunikace se "sbíhají" na centrálním veřejném prostranství, které je navrženo jako obytná zóna s možností pohybu pěších i aut v jedné úrovni. V celém resortu je v maximální možné míře uvažováno s různou formou zeleně. Stávající výrazné jednostranné stromořadí vzrostlých jasanů bylo začleněno do projektu a symbolicky propojuje novou a starou zástavbu Průhonic.
Mapa