Přihlášená díla 2020

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Rekonstrukce historické budovy Národního muzea

Kancelář
VPÚ DECO PRAHA a.s.
IČ: 60193280, Podbabská 20/1014 160 00 Praha 6
www.vpupraha.cz
Autor
Ing. arch. Zdeněk Žilka
Spoluautor
PhDr. Pavel Jerie - památkový dohled
Spolupracovníci
Ing. Vladimír Pospíšil, HIP, Ing. Zbyněk Prukl, specifikace UMŘ prvků, Ing. Štěpán Frána, koordinace výkonů AD
Adresa
Praha 1
Zahájení projektu
03/2010
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Budova Muzea Království českého byla vystavěna v letech 1885 až 1891 podle plánů architekta Josefa Schulze. Budova je Národní kulturní památkou. Cílem rekonstrukce bylo obnovit budovu jako gesamtkunstwerk, jež se dochoval v takřka úplném tvaru, tedy odstranit druhotné půdní vestavby, obnovit původní funkce všech výstavních sálů (některé byly užívány jako depozitáře), knihovny, representačních místností ředitelství, apod., a s tím spojit důslednou obnovu uměleckořemeslných a uměleckých prvků, jež se dochovaly ve velmi dobrém stavu. Součástí rekonstrukce budovy však byly i novodobé úpravy: - bylo provedeno zastřešení obou dvorů (mohou sloužit jako multifunkční sály, umožňujících presentace různých druhů expozic, prosklené střechy lze plně zatemnit, a s využitím bodových divadelních tahů (32 tahů v každém dvoře) prostor využívat jako filmový atelier/studio nebo divadelní prostor, apod. - byl zřízen vyhlídkový salonek v kupoli střední věže, odkud je zcela mimořádný výhled na město, a přes celoprosklenou podlahu též na rub malovaného prosklení kupole nad Pantheonem - bylo vybudováno propojení do nové budovy NM podzemní pasáží pod Vinohradskou ulicí, vyústění chodby v historické budově je prostorově propojeno se zastřešeným východním nádvořím, které bylo nově přestropeno v úrovni zvýšeného přízemí budovy, došlo tak k rozšíření původního vestibulu o nový veřejný prostor s kavárnou a muzejní prodejnou, pod je skryto parkování s kapacitou 16 míst + 2 místa pro vozíčkáře. - byl zřízen nový vestibul ve středním křídle v úrovni sníženého přízemí, se šatnami a toaletami pro návštěvníky. Všechny prostory v budovy byly nově technicky vybaveny. Původní mobiliář, zhotovený podle návrhů arch. Josefa Schulze - židle, lavice, křesla a stoly, výstavní vitríny byl restaurován.
Mapa