Přihlášená díla 2020

Ing. arch. Jan Kazimour

Rekonstrukce fary u kostela sv. Gotharda v Praze Bubenči

Kancelář
Ing. arch. Jan Kazimour
Čajkovského 35, Praha 3
www.kazimour.com
Autor
Ing. arch. Jan Kazimour
Spoluautor
Ing. arch. Karolína Kripnerová, Ph.D.
Adresa
Praha 6 - Bubeneč
Zahájení projektu
2016
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Barokní fara stojí v Bubenči od roku 1787. Nese v sobě tradici, kterou je hodno ctít. V průběhu staletí a především toho dvacátého, došlo k řadě stavebních úprav, které nebyly příliš citlivé, byť plnily svůj účel. V roce 2016 farář Miloš Szabo vyzval architekta Jana Kazimoura, aby společně dali místu nový impuls. Živé a rostoucí společenství bubenečské farnosti se setkává i mimo kostel a žije Ježíšův styl života. Tomu chybělo důstojné prostředí. Zároveň bylo třeba vybudovat toalety, které kostel postrádal, propojit farní zahradu s děním kolem kostela. Vizí architekta bylo původní stavbu očistit, nechat vyznít barokní objem a nově požadované funkce umístit s maximální ohleduplností. Toho docílil pouhým dotekem skleněných konstrukcí přístaveb k původní stavbě. Jedna ukrývá toalety, druhá foyer a kancelář faráře. Při stavbě byly používány původní řemeslné postupy, jak se na kulturní památku sluší. Na moderních přístavbách jsou pak použity věčné materiály, jako sklo, mramor a nerez. Přestvba byla společenstvím církve okamžitě vřele přijata a získala i respekt autorit v oboru architektury.
Mapa