Přihlášená díla 2020

ZETTE atelier s.r.o.

Rekonstrukce domu v „RÁJI“

Kancelář
ZETTE atelier s.r.o.
náměstí Republiky 123, Pardubice
www.zette.cz
Autor
Ing. arch. Zdenek Balík
Spoluautor
Ing. arch. Josef Krejčí
Adresa
Lázně Bohdaneč
Zahájení projektu
2014
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
MÍSTO V RÁJI V Ráji, takto se jmenovala osada, jež město Lázně Bohdaneč ve 20. století definitivně pohltilo. Přesto je vlastním světem, jakoby nebylo dotčeno životem kaváren, salónů a promenád maloměstských lázní. Náves, která zatím nebyla přepsána, jasně podtrhává charakter vesnice. Rajská strouha náves krájí na dvě poloviny. S úpravami koryta potoka se trochu netrefili. Betonové břehy a neustále ošmikávaná košťata vrb pracovníky služeb města ilustrují současné estetické normy. Kolem dokola je plac obestavěn domy, spíše chalupami, z nichž většina má v druhém plánu ještě hospodářský objekt. Domy se většinou obrací štíty na náves. Jeden dům je však jiný. Asi škola, nebo pošta. Je vyšší, má silně zvýrazněnou atiku, okna jsou široká a střecha není sedlová, ale individualisticky rovná. Měřítko i velikost je o úroveň výš, než domy kolem. Zatím se nezdá nic špatně, avšak pravda je taková, že dům není poštou, školou, ani kavárnou či hospodou. Je stejně jako domy kolem rodinným domem. A právě rekonstrukce tohoto domu byla našim úkolem. ARCHITEKTURA Určujícím impulzem pro náš návrh bylo uvědomění, že dům svou velikostí a měřítkem odpovídá tak jeden a půl násobku okolních domů. A tak jsme z něho udělali dva domky, větší a menší. To nám také napovědělo členění oken původního stavu. Dům má do návsi dva štíty. Členění na "dva domky" se propisuje v oknech, štítech ale také ve vnitřním uspořádání celého domu. Menší "domek" je reprezentativní částí. Je zde umístěna hala, obývací pokoj a pracovna. Větší "domek" naplňuje rodinné zázemí. Západní fasáda domu a hospodářské kůlny vymezují směrem do zahrad dvorek se starou rozeklanou třešní. Tímto směrem se dům otevírá vstupy a širokými okny. Vše sedí stále nalajnováno logikou celého domu.
Mapa