Přihlášená díla 2020

Architektonický atelier ABV

Rekonstrukce budovy pro odbornou výuku Střední školy zahradnické a technické Litomyšl

Kancelář
Architektonický atelier ABV
Pod Stárkou 36/4, Praha 4, 140 00
www.abv.cz
Autor
Ing.arch.Petr Benda
Spolupracovník
Ing. Martin Kozáček, Josef Findejs, APOLO CZ,s.r.o Polička
Adresa
Litomyšl
Pardubický kraj
Zahájení projektu
2016
Dokončení realizace
2019
Popis projektu
Pro odbornou výuku školy byl upraven a dostavěn dlouhou dobu rozestavěný objekt z konce 80. let 20. století v sousedství areálu školy. Objekt měl původně sloužit jako závodní jídelna pro zaměstnance místní mlékárny. Cílem přestavby a dostavby bylo vytvořit odpovídající prostory pro odbornou výuku žáků v rámci vzdělávacího programu Střední školy zahradnické a technické Litomyšl. Výuka v tomto objektu bude zaměřena především praktickým směrem, škola požadovala navrhnout prostory pro laboratorní chovy cizokrajných zvířat, učebny informatiky a ateliérové tvorby, expoziční skleník s pěstebními dílnami a prostor pro výuku navrhování a realizace střešních zahrad společně s prostory na sušení rostlin. Objekt po úpravách a dostavbě slouží pro praktickou a ateliérovou výuku studentů. V prostoru stávající budovy vznikla čtveřice laboratoří chovu cizokrajných zvířat v 1.NP a dvojice učeben IT a ateliérové tvorby v 2.NP, které jsou doplněny zázemím jak pro studenty, tak pro učitele (WC, šatny, kabinety, sklady). Jižní průčelí objektu bylo doplněno přístavbou dvoupodlažního rizalitu, který umožníl v 1.NP realizovat vstupní zádveří a v 2.NP pak šatnu studentů. Ze severní strany je provedena přístavba expozičního skleníku s vestavěnou pěstební dílnou. Na tuto přístavbu výškově převyšující původní objekt navazuje nástavba 3.NP, kde je zřízena galerie v rámci skleníku, sušárna bylin, a v otevřené části stíněné pergolou bude probíhat praktická výuka navrhování a realizace střešních zahrad, případně zde bude venkovní kreslírna. Suterén původního objektu je vyhrazen technickému zázemí (strojovna vytápění a vzduchotechniky) a skladům organického materiálu.
English
Mapa